Bratislava Regióny

Jarný zber nebezpečného odpadu z domácností

BRATISLAVA/RUŽINOV – Po jarnom zbere elektrospotrebičov, ktorý pre Ružinovčanov zorganizovala MČ Ružinov, magistrát Bratislavy organizuje zber nebezpečného odpadu.

Jarný zber nebezpečného odpadu z domácností zabezpečuje hlavné mesto a to spravidla počas dvoch hodín, kedy majú obyvatelia možnosť bezplatne priniesť staré farby, riedidlá, elektroodpad z domácností, batérie, t. j. odpady uvedené v podmienkach zberu. Takýto zber pripravuje hlavné mesto každoročne od roku 1995.

V Ružinove sa tento zber bude konať 21.4.2018 medzi 8:00 – 10:00 v  Ružovej doline pri základnej škole.

Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady:

Staré náterové hmoty
Odpadové rozpúšťadlá
Pesticídy
Oleje a tuky

Batérie a akumulátory
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.)
Vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Pracovníci odoberú takýto odpad len v donesených uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby.

V prípade, že tento čas a termín nestihnete, Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

Foto: SITA