Domáce Spoločnosť

Informácia pre alergikov. Dominantným alergénom na Slovensku zostáva invázna ambrózia

Zdroj: pixabay.com

BANSKÁ BYSTRICA – Alergikov nepoteší informácia, že dominantným a najsilnejším alergénom pre najbližšie týždne na celom území Slovenska ostáva invázna ambrózia. Koncentrácie jej peľu dosiahnu vysoké hladiny na väčšine územia. Konštatovala to Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

 

Podľa odborníčky denné koncentrácie peľu paliny majú klesajúcu tendenciu, jej sezóna už prešla svojím vrcholom. Peľ tráv z čeľade lipnicovitých sa má v ovzduší vyskytovať len sporadicky v nízkych koncentráciách. Vo vyšších sa však udrží peľ slabo alergizujúcej pŕhľavy.

V uplynulých dňoch u nás dominoval peľ inváznej ambrózie, ktorý bol najmä v Banskej Bystrici niekoľkonásobne vyšší ako na ostatnom území SR.

“Vo veľmi vysokých hladinách sa udržiavali denné koncentrácie spór húb (plesní). Koncentrácie peľu inváznej ambrózie v uplynulých dňoch výraznejšie narástli najmä na strednom a severnom Slovensku, pričom najviac tohto peľu zachytila monitorovacia stanica v Banskej Bystrici, až 430 peľových zŕn v kubickom metri vzduchu,” uviedla Lafférsová.