Bratislava Regióny

Ján Filc kritizoval hospodárenie Cultusu, ten reaguje bezplatnou jógou s podporou developera

BRATISLAVA/RUŽINOV – V kauze financovania ružinovskej spoločnosti Cultus, ktorá prevádzkuje kultúrne domy a organizuje podujatia, je stále horúco! Po tom, čo starosta dva mesiace blokoval schválenie rozpočtu svojim odmietavým postojom k presunu sumy 250 tisíc eur z rozpočtu Cultusu na sociálnu oblasť, sa do hospodárenia Cultusu obuli občania i kultúrna komisia!

Na februárovom zasadnutí ružinovskej komisie školstva, kultúry a športu kritizovali poslanci hospodárenie Cultusu. Ako vyplýva zo zverejnenej zápisnice z rokovania komisie, v obchodnom pláne na rok 2018 našli výdavky na rekonštrukčné práce, ktoré sa podľa nich reálne môžu uskutočniť až o rok neskôr. Poslankyňa Mária Barancová poukázala na to, že jednotlivé vízie a podujatia, aj na ďalšie roky, majú byť v rozpočte uvedené samostatne, riaditeľka Cultusu Kozáková oponovala, že v takejto podobe býval obchodný plán pripravený aj v predchádzajúcich obdobiach.  Ku kritike sa pridal aj bývalý hokejový tréner Slovenska a člen komisie Ján Filc. Celá komisia sa nakoniec zhodla na podpore návrhu zástupcu starostu Mariána Gajdoša, že CULTUS, a. s. by sa v budúcnosti mal zmeniť na príspevkovú organizáciu.

Rozpočet a hospodárenie Cultusu už ružinovskí poslanci kritizovali niekoľkokrát, dvakrát schválili aj odvolanie riaditeľky Andrey Kozákovej, starosta Dušan Pekár ju však vždy podržal. V Cultuse aktuálne prebiehajú už tri kontroly hospodárenia.

Poslanci kritizujú aj zneužívanie témy Cultusu starostom na politickú kampaň. Ako sme informovali, diskusiu na mimoriadnom miestnom zastupiteľstve, vyvolal fakt, že z rozhodnutia svojej riaditeľky začal Cultus spoplatňovať doteraz bezplatné aktivity pre seniorov, ako napríklad pravidelné cvičenie jogy. Na túto kritiku Cultus zareagoval organizáciou bezplatných kurzov jógy s podporou developera YIT. Developer YIT stojí okrem iného za kontroverznou plánovanou výstavbou na Konopnej ulici v Ružinove.

Ďalším závažným opatrením má byť zatvorenie SD Prievoz a vrátenie budovy do správy mestskej časti. Poslankyňa Mária Barancová na rokovaní komisie požiadala riaditeľku Cultusu Andreu Kozákovú, aby v tomto prípade našla pre nájomcov napr. pre detský súbor Trávniček náhradné priestory, s čím pani riaditeľka nesúhlasila. Ohnivú diskusiu vyvolalo aj tvrdenie, ktoré viackrát predniesol starosta Ružinova Dušan Pekár, že poslancom ide o privatizáciu budovy Cultusu v Prievoze. Na rokovaní komisie sa poslanci zhodli, že v žiadnom prípade neuvažujú poslanci s predajom predmetnej budovy.

FOTO: MČ Ružinov