Bratislava Regióny Top

Hodnotitelia BSK pre kultúru odstupujú aj kvôli dotácii pre Cultus

BRATISLAVA – Rokovanie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) prebiehalo v rýchlom tempe, kým sa na pretras nedostalo hlasovanie o  návrhu na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. Poslanci Dotačnej komisie, ktorej predsedá ružinovský starosta Dušan Pekár, totiž zmenili v niektorých prípadoch odporúčania hodnotiteľov. Medzi nimi sú odborníci a osobnosti ako Jana Ambrózová, Rastislav Ballek, Fedor Blaščák , Martin Ciel, Michal Hvorecký, Jozef Lupták, Ilona Németh či Peter Salner. Tí v reakcii na poslanecké zmeny spoločne rezignovali z pozície hodnotiteľov.

Hodnotiteľom nebolo napríklad jasné, prečo dotačná komisia rozhodla o navýšení niektorých projektov. Okrem prudkého navýšenia prostriedkov pre Divadlo Malá scéna STU ide aj o schválenie dotácie pre Cultus a iné ďalšie projekty. V 236 projektoch, ktoré skupina hodnotiteľov odporúčala, poslanci vykonali až 72 zmien.

„Nikde nie je napísané, že máme absolútne poslúchnuť to, čo oni napísali – to je omyl. Odborne to všetko pripravili, ale v niektorých kritériách sme sa skrátka nezhodovali a mali sme iné,“ povedal pre Denník N poslanec Marián Greksa. Podľa predsedu hodnotiteľov Fedora Blaščáka ale postupovali hodnotitelia len na základe štyroch princípov – kvality, transparentnosti, nezávislosti a odbornosti. Rozhodnutie poslancov o zmenách tak podľa neho nejde vnímať inak ako o politické.

Predseda Dotačnej komisie, ružinovský starosta a župný poslanec Dušan Pekár, na zasadnutie zastupiteľstva BSK síce prišiel, no samotnej diskusie o bode sa nezúčastnil. Jeho názor tak nezaznel. Naopak bolo počuť župného poslanca Jána Buocika, ktorý vyjadril podozrenie, že za navýšením prostriedkov pre Cultus je práve starosta Pekár a preto on osobne návrh na poskytnutie dotácií nepodporí. Išlo o projekt Slovenskí primáši, kedy má ísť podľa projektu o realizáciu prehliadky a súťaže slovenských ľudových hudieb so zameraním na primášov.

Poslanci BSK nakoniec návrh, ako ho Dotačná komisia predstavila, schválili, no najmä preto, aby projekty (či už vybrané hodnotiteľmi či upravené poslancami) mohli rýchlo dostať financie, najlepšie do konca marca.

FOTO: archív BSK