Domáce

Hlina navrhuje znížiť peňažné dávky pri neplatení pokút

BRATISLAVA – Poslanec Alojz Hlina (člen klubu KDH) predložil do parlamentu návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Navrhuje, aby sa dávka v hmotnej núdzi v peňažnej forme od začiatku budúceho roka znižovala o 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý spácha tri priestupky a za ktoré v zmysle právoplatných a vykonateľných rozhodnutí nezaplatil pokutu. Dávka v hmotnej núdzi by podľa Hlinovho návrhu v peňažnej forme klesla na pol roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti posledného z rozhodnutí.

Dávka v hmotnej núdzi by sa tiež podľa návrhu opozičného poslanca znížila o sumu 61,60 eura za každého plnoletého člena domácnosti, ktorý spácha trestný čin podľa Trestného zákona, a to na 12 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti príslušného rozsudku v trestnom konaní. “Dávka sa poskytne vo vecnej forme podľa nového ustanovenia, a to predovšetkým jedno teplé jedlo denne, pričom podmienky, formu a spôsob poskytovania pomoci v hmotnej núdzi vo vecnej forme ustanoví Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom,“ uviedol Hlina k svojmu legislatívnemu návrhu.