Domáce Regióny Top

Hattas odmieta kritiku premiéra. Chybu vraj spravila štátna firma, pre ktorú sa musí meniť územný plán

Ťahanice v meste pod Zoborom ohľadom mimoúrovňovej križovatky pri anglickej automobilke vyrieši až zmena Územného plánu. Zdroj: Archív

NITRA – Kto chce porušovať zákon? V ostatnom čase sa premiér našej vlády pustil nielen do predsedu banskobystrickej župy, ale i do primátora Nitry Mareka Hattasa. Tomu vyčíta, že pod Zoborom ešte nie je postavená križovatka, ktorá by odľahčila dopravu v okolí automobilky Jaguar Land Rover, hoci sa k tomu naša strana pri výstavbe závodu zaviazala. Blokovanie jej výstavby ale primátor kategoricky odmieta a tvrdí, že na ňu nie je schválený územný plán, a teda by v prípade jej výstavby porušil zákon.

V Nitre dokonca k danému problému, ale aj k oprave výstavbou automobilky poškodených ciest 2. a 3. triedy, zasadli v utorok za jeden stôl nitriansky župan Milan Belica, nitriansky primátor Marek Hattas, zástupcovia 13 obcí, ktorých sa rekonštrukcia ciest týka, a tiež zo štátnej firmy MH Invest a automobilky Jaguar Land Rover. Ich hlavným cieľom bol podpis spoločného memoranda o riešení dopravnej situácie v Nitrianskom kraji. Veľmi dôležitým bodom rokovania mala byť aj výstavba mimoúrovňovej križovatky na Šindolke pod Zoborom, ktorá má odľahčiť prehustenú automobilovú dopravu na spojnici medzi rýchlostnou cestou R1 a strategickým priemyselným parkom. Teda tej križovatky, za ktorú si od premiéra Petra Pelleginiho vypočul nitriansky primátor dosť ostré slová.

Takto by mala vyzerať mimoúrovňová križovatke pri nitrianskej Šindolke. V Územnom pláne ale zakreslená nebola. Zdroj: Glob.sk/juh

Problémy s mimoúrovňovou križovatkou

K podpisu memoranda však nedošlo, pretože primátor v ňom videl niekoľko vecí, ktoré by buď znevýhodnili obyvateľov dotknutých obcí pri opravách ciest, alebo, ako v prípade mimoúrovňovej križovatky, by konali v rozpore s územným plánom, pretože takýto typ križovatky v ňom zakreslený nie je. „Za naše mesto hovorím, že tieto dve veci by sa spájať nemali, lebo spolu vôbec nesúvisia,“ skonštatoval nitriansky primátor. „Navyše, na križovatku pod Šindolkou nebolo ešte okresným úradom vydané stavebné povolenie, na pripomienkovanie je tiež stále otvorený i územný plán,“ pridáva Marek Hattas. Nitrianska radnica si nechala vypracovať aj nezávislú dopravnú štúdiu, podľa ktorej experti odporúčajú zriadiť na uvedenom mieste mimoúrovňovú križovatku tak, ako to navrhuje MH Invest. „Ak sa nenájdu iné skutočnosti, ktoré by to neodporúčali, zapracuje sa to do územného plánu, ktorý na záver ešte musí schváliť mestské zastupiteľstvo,“ vysvetlil primátor zákonné kroky.

Hoci sa už na miestach, kde by mala byť mimoúrovňová križovatka, stavať začalo, práce sa pre zatiaľ neschválený územný plán museli zastaviť. Zdroj: Glob.sk/juh