Komentáre a názory Zahraničné

Komentár: Grécko hlasuje nie, Čína znásobuje snahy o stabilizáciu

Svetové trhy sa pripravujú na volatilný týždeň, keďže investori musia stráviť víkendové správy z Grécka a z Číny. V Grécku sa voliči rozhodli neustúpiť ďalším úsporným opatreniam, ktoré požadujú veritelia. V Číne úrady oznámili zavedenie série nových opatrení ktoré, ako dúfajú, môžu pomôcť pri stabilizácii akciové trhy krajiny.

Očakávaná volatilitaAni jedna z dvoch víkendových udalostí nebola úplne neočakávaná, avšak spolu v najbližších rokoch určite zvýšia volatilitu naprieč trhmi.Pokiaľ ide o Grécku, dopad rozhodnutia neprijať najnovšie úsporné opatrenia požadované veriteľmi krajiny, sa ešte stále zvažuje. Kým sa všetky zúčastnené opäť v najbližích dňoch stretnú, nemá zmysel predpovedať, aký bude finálny výsledok. Z pohľadu Grécka im toto rozhodnutie dáva vúčšiu vyjednávaiu silu, nakoľko sa snaží o reštrukturalizáciu svojho dlhu. Veritelia však môžu mať iný názor a môžu trvať na zavedení súčasných opatrení, predtým ako začnú zvažovať akékoľvek oddĺženie. Až nadchádzajúce dni povedia viac.

V Číne, úrady zvýšili svoje úsilie o stabilizáciu akciových trhov po trojtýždňovom odpredaji, ktorý zaznamenal pokles akcií o 30%. Počiatočné kroky, ktoré sa vykonali počas uplynulých dvoch týždňov s cieľom pozastaviť tento pokles zlyhali, aIe opatrenia ohlásené počas víkednu, ukazujú odhodlanie stabilizovať. Zahŕňajú regulátory, ktoré maklérom poskytujú marginálne financovanie, pozastavenie 28 IPO (úvodná verejná ponuka), súhlas manažérov domácich aktív s kúpou jednotiek vo svojich fondoch a ich podržaním po dobu 12 mesiacov a zvýšenie kvót QFII.

Neistota zvyčajne vedie k volatilite na trhoch a môžeme očakávať, že najbližšie dni budú pripomínať jazdu na horskej dráhe. Ako dni budú rozvíjať, je potrebné mať na pamäti niekoľko základných zásad investovania:

·         Volatilita je bežná súčasť dlhodobého investovania: Z času na čas sa na akciových trhoch nevyhnutne musí objaviť určitá volatilita. Keď sme hneď od začiatku pripravení na epizódy volatility, je menej pravdepodobné, že budeme prekvapení, keď nastanú a pravdepodobne zareagujeme racionálne. So správnym nastavením sa vieme na situáciu pozrieť nezaujate a budeme sa naďalej sústreďovať na dlhodobé ciele.

·         Korekcie môžu vytvoriť príležitosti: Korekcie sú bežnou súčasťou trhov s horným trendom a môžu byť vhodným časom na investovanie, keďže oceňovania sú aktraktívnejšie, čo investorom dáva potenciál na vytváranie nadmiermerných ziskov, keď sa trh oživí. Po niektorých z historicky najhorších krátkodobých stratách akciových trhov nasledoval obrat a nové vrcholové hodnoty (Graf 1).

·         Vyhnúť sa zastavovaniu a opätovnému naštartovaniu investícií: Investori, ktorí investície zachovajú, profitujú z dlhodobo rastúceho trhového trendu. Keď sa investori snažia trh načasovať a spúšťať a zastavovať svoje investície riskujú, že ohrozia svoje budúce zisky tým, že zmeškajú tie najlepšie dni oživenia trhu a tiež tie najatraktívnejšie príležitosti na nákup. Ak sa vynechá čo len päť dní najlepšieho výkonu na trhu, môže to mať výrazný dopad na dlhodobejšie výnosy (Graf 2 a Tabuľka 2).

·         Aktívne riadené portfólio môže byť úspešnou stratégiou: Keď volatilita trh vykolají, úspešný výber akcií môže byť prospešný v porovnaní s priemernými ziskami z pasívneho sledovania indexu. Volatilita môže priniesť príležitosti pre tých, ktorí vyberajú akcie zdola nahor. My vo Fidelity silno veríme v aktívny manažment a podporuje nás v tom aj náš veľký globálny výskumný tím. Keďže analyzujeme spoločnosti zdola nahor, sme v dobrej pozícii, aby sme robili atraktívne investície tam, kde sa ostatní investori zdráhajú investovať, najmä počas návalov volatility trhov.

 

Graf 1. Ako vás môžu zmiasť emóciefidel

 

Zľava doprava:

Povzbudený     Pozitívny     Istý     Nadšený     Euforický   Prekvapený     Nervózny     Panické stanice!     Plný nádeje….potom sa opakujú

Modré písmo

“Iracionálna veselosť” – technologický boom     teroristické útoky 11.9.     Boom v bývaní v USA     Rozpad boomu v bývaní     Finančná kríza 2008     Reflácia v dôsledku QE (kvantitatívne uvoľňovanie)