Domáce Politika

Glob.sk sa ospravedlňuje Robertovi Mistríkovi

V rámci množstva článkov Glob.sk uverejnil text týkajúci sa Roberta Mistríka a jeho otca. V ňom sme uviedli, že osoba s rovnakým menom je zapísaná v zoznamoch Štb. O stanovisko sme pri písaní článku požiadali aj samotného Mistríka, ktorého reakciu sme v plnom znení zverejnili. Po mesiaci od uverejnenia článku Robert Mistrík na informácie reagoval. Tvrdí, že ide o osobu s iným dátumom narodenia ako má jeho otec.

Článok sme uverejnili na základe verejne dostupných informácií. Vzhľadom na to, že ÚPN z dôvodu GDPR nesprístupňuje dátumy narodenia a spis danej osoby bol zoskartovaný, v článku sme neuviedli, že ide o otca Roberta Mistríka, ale osobu s rovnakým menom. Ak sme týmto spôsobili pánovi Mistríkovi akúkoľvek ujmu, úprimne sa mu ospravedlňujeme. Voči autorovi článku som ako šéfredaktorka okamžite vyvodila personálnu zodpovednosť.

Martina Lebiš Ruttkayová

šéfredaktorka