Domáce Kauzy Spoločnosť Top

Gajdošov návrh o maskáčoch Slovenských brancov v aktivite nijako nezastaví

Digitálny maskovací vzor na uniformách Ozbrojených síl SR. Zdroj: TASR / AP

BRATISLAVA- Slovenskí branci, nacionalistická paramilitárna skupina, už nebudú môcť nosiť aktuálne “maskáče” slovenskej armády. Alebo budú. Zákon, ktorý prešiel vládou, nie je jasný a ministerstvo vysvetľuje, čo vlastne návrhom myslelo. Organizáciu, ktorá sa netají sympatiami k putinovskému Rusku a jej členská základňa má blízko k extrémistickým názorom, to v ďalšom fungovaní nezastaví.

 

Pokuta až 500 eur hrozí každému, koho Vojenská polícia prichytí “používať vojenskú rovnošatu alebo odev, ktorý by mohol byť zameniteľný s vojenskou rovnošatou”. Takýto návrh zákona schválila vláda. Už keď bol zákon v medzirezortnom pripomienkovaní upozorňovalo združenie Legis Telum na vágnu a nejasnú definíciu toho, čo všetko je a čo všetko nie je “odev zameniteľný s vojenskou rovnošatou”. 

Vyzerá to teda tak, že ak zákon v tejto podobe prejde aj parlamentom, bude to len na posúdení Vojenskej polície alebo nakoniec súdov. Minister Peter Gajdoš na svojej osobnej stránke na sociálnej sieti uverejnil informáciu, že “toto opatrenie proti rôznym pochybným a extrémistickým polovojenským organizáciám sme avizovali už v lete minulého roka. Zdôrazňujem však, že táto zmena nie je nijakým spôsobom namierená proti záujmovým skupinám, akými sú rybári, či poľovníci, ktorí používajú odevy s neaktuálnym vzorom. Novela sa totiž vzťahuje na aktuálne zavedené rovnošaty.”

Na základe reakcií sa Ministerstvo obrany SR rozhodlo situáciu názorne vysvetliť na sociálnej sieti.

Glob.sk požiadal ministerstvo obrany o ešte podrobnejší opis toho, čo sa smie a čo sa nesmie najnovšie nosiť do lesa či na ryby. V ponuke viacerých armyshopoch sú totiž rôzne verzie “maskáčov”, ktoré sú pre širokú verejnosť ale na prvý pohľad ťažko rozoznateľné od tých, ktoré používa slovenská armáda. Ministerstvo ubezpečuje, že “ak sa nejedná o vojenskú poľnú  rovnošatu, ktorá je špecifická zavedenou potlačou, dezénom kamufláže zapísanom na Úrade priemyselného vlastníctva a  špecifickými znakmi, nie je dôvod na ich stiahnutie z predaja armyshopov, resp. zakázať používanie civilnými osobami”.

Podľa rezortu kontrolu bude vykonávať najmä Vojenská polícia – len “v osobitných prípadoch môže Vojenská polícia požiadať o súčinnosť Policajný zbor”. Zároveň jasne nepovedala, či a ako sa chce sústreďovať na Slovenských brancov. Trvá na tom, že “pri objasňovaní priestupkov bude Vojenská polícia postupovať nestranne v zmysle zákona proti všetkým osobám, ktoré sa dopustia protiprávneho konania v zmysle predloženého návrhu zákona”.

Ministerstvo obrany tak má len obmedzené možnosti, ako vystupovať proti Slovenským brancom. Prvým obmedzením je malý počet príslušníkov Vojenskej polície. Druhým je fakt, že bez dôkladného monitorovania rôznych pochodov a “manévrov” príslušníkov tejto extrémistickej organizácie, nemá Vojenská polícia vedomosť o tom kedy a kde zasiahnuť. Posledným dôležitým faktom je, že v konečnom dôsledku sa Slovenskí branci prezlečú do iných uniforiem a budú fungovať ďalej úplne normálne. Nech už do tých ktoré sa predávajú v armyshopoch, alebo do tých, ktoré nosia ruskí “zelení mužíčci”.