Domáce Politika Top

Fedor si myslí, že pri prezbrojovaní je potrebné využívať nástroje medzinárodnej spolupráce

BRATISLAVA – Pri otázke efektívneho vynakladania finančných prostriedkov do obrany sa podľa poslanca NR SR Martina Fedora (Most-Híd) stále málo hovorí o medzinárodnej spolupráci pri náročných a nákladných obranných projektoch. „Je to trend, ktorý nesmieme opomínať, naopak- určite treba preskúmať celé spektrum možností, ktoré sa nám ponúkajú. Dokonca by som povedal, že preskúmanie možností na pôde únie alebo NATO by malo byť akousi nevyhnutnou doložkou ku každému väčšiemu vyzbrojovaciemu projektu,“ povedal.

V Európe je podľa Fedora užšia spolupráca v otázkach obrany mimoriadne aktuálnou témou. „Keby sme spočítali výdavky všetkých krajín únie, robilo by to z EÚ druhú najväčšiu obrannú veľmoc na svete. V prípade zjednotenia obranného trhu v EÚ by sa podarilo zásadne zefektívniť výdavky pre jednotlivé štáty. Zároveň by sme nemali zostať bokom aj z dôvodu, že takáto spolupráca prináša oveľa väčšiu efektivitu obstarávacích procesov, šetrenie verejných zdrojov a tiež odbúranie možných klientelistických praktík,“ povedal Fedor.

Podľa analýzy Európskeho parlamentu by sme na takomto zjednotení obranného trhu EÚ ušetrili až 26 miliárd eur ročne. „Už len toto by bol takmer dvojnásobok štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tu vidíme, že podobne ako ostatné integračné politiky má aj táto oblasť ambíciu odstraňovať vysokú mieru neefektivity, ktorá spočíva v tom, že každý členský štát robí v zásade to isté, čo ďalšie. V jednotlivých štátoch sa totiž používa napríklad 27 rôznych typov húfnic, alebo prevádzkuje 20 rôznych typov lietadiel,“ povedal poslanec NR SR Martin Fedor.