Domáca Ekonomika Regióny Trenčín

Fakultná nemocnica Trenčín chce kúpiť zdravotnícke vybavenie za viac ako milión eur

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Fakultná nemocnica Trenčín vyhlásila tri verejné súťaže na zdravotnícke vybavenie. Podľa oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je celková odhadovaná hodnota zákaziek vyše 1,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). “Vyhlásené verejné obstarávanie je súčasťou projektu Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín – Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem,” informovala agentúru SITA hovorkyňa Fakultnej nemocnice Trenčín Martina Holecová. Ako uviedla, tento projekt obsahuje výstavbu nového pavilónu, v ktorom sa budú nachádzať centrálne operačné sály, OAIM, Urgentný príjem a centrálna sterilizácia.

 

“Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu,” uvádza sa v súťažných dokumentoch. Predmetom prvej zákazky je dodávka ventilátorov na umelú ventiláciu v hodnote takmer 570 tisíc eur, ďalšia časť verejného obstarávania sa týka dodávky stropných statívov v hodnote vyše 750 tisíc eur a posledná súťaž je vyhlásená na defibrilátory v hodnote takmer 130 tisíc eur.

Výstavba pavilónu podľa Martiny Holecovej prispeje k zlepšeniu poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja. “Výstavba centrálnych operačných sál s vysokým stupňom aseptického prostredia umožní rozšíriť počet a spektrum poskytovaných výkonov v oblasti traumatológie vrátane ošetrovania kraniocerebrálnych poranení. Rovnako umožní rozšírenie počtu a spektra výkonov spondylochirurgie, ortopédie a cievnej chirurgie, ktoré nie je možné vykonávať v súčasných operačných sálach nemocnice,” konštatovala hovorkyňa nemocnice. Ako uviedla, výstavbou nového pavilónu sa taktiež uvoľnia priestory v existujúcich budovách, ktoré budú využité pre rozšírenie intenzívnej rádiológie, čo je kľúčové pre rádiologickú invazívnu liečbu cievnych mozgových príhod, endovaskulárnych výkonov a zriadenie invazívnej kardiológie.

Zákazka má trvať 34 mesiacov. Fakultná nemocnica Trenčín požaduje na jednotlivé súťaže aj zábezpeky. V prípade ventilátorov na umelú ventiláciu je zábezpeka vyše 25 tisíc eur, na stropné statívy je požadovaná zábezpeka vo výške 37 tisíc eur a na defibrilátory je zábezpeka určená na takmer 4 tisíc eur. Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť je podľa zverejnených informácií do 14. októbra tohto roku.