Domáce Kauzy Politika Top

Exministri za SNS prežijú roky za múrmi väzenia. Čaká ich prísny režim a presné pravidlá

Vo väznici platia jasné a prísne pravidlá. Foto: archív

BRATISLAVA – Budíček pred šiestou, predpísaná úprava vlasov či fúzov a žiadne vulgarizmy. Aj takto vyzerajú pravidlá, ktoré platia vo väzniciach v Bratislave a Žiline, kde boli iba tento týždeň umiestnení bývalí ministri prvej vlády Roberta Fica – Igor Štefanov a Marián Janušek. Tých za mreže poslal Najvyšší súd kvôli kauze nástenkový tender a sú vôbec prví členovia vlády, ktorí boli na Slovensku právoplatne odsúdení. Režim, ktorý ich teraz čaká, je od toho, aký poznali z ministerských stoličiek, výrazne odlišný.  

 

Senát Najvyššieho súdu odsúdil oboch exministrov výstavby a regionálneho rozvoja minulý štvrtok. Vinní sú z trestných činov machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Janušek dostal trest jedenásť rokov a Štefanova deväť rokov odňatia slobody. Obaja už boli umiestnení do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia. Po odpykaní dvoch tretín trestu môžu požiadať o prepustenie,. Marián Janušek sa zatiaľ nachádza v ústave na výkon trestu odňatia slobody v Žiline. Igor Štefanov zasa sedí v bratislavskom väzení. Režim budú mať obaja bývalí vrcholoví politici veľmi podobný.

Bývalých ministrov za SNS Mariana Janušeka a Igora Štefanova poslal Najvyšší súd na roky do väzenia. Zdroj: TASR – Michal Svítok

Minimálny stupeň stráženia

V prípade výkonu trestu platí, že čím je vyšší stupeň stráženia, tým väčší je aj jeho rozsah. Obaja exministri sú zaradení do ústavu s minimálnym stupňom stráženia, čo okrem iného znamená aj to, že ich ubytovne od budíčka až po večierku sa spravidla nezamykajú . „V odôvodnených prípadoch môže riaditeľ ústavu rozhodnúť aj o uzamknutí ubytovní počas dňa s cieľom zaistiť poriadok alebo bezpečnosť,“ upresňuje zákon o výkone trestu odňatia slobody. Obvinení majú povolený pohyb vo vymedzených priestoroch ústavu a sú zaraďovaní do práce na pracoviskách aj mimo ústavu. Okrem toho je možné im v súvislosti s plnením pracovných úloh pre potreby ústavu  povoliť aj voľný pobyt mimo múrov väzenia.

Každý väzeň má podľa zákona v cele či izbe k dispozícii priestor s rozmerom 3,5 metra štvorcového. Bývalí členovia prvej Ficovej vlády tak ako aj iní odsúdení dostali lôžko s matracom, podhlavníkom a prikrývkou. Tiež im bola pridelená posteľná bielizeň a stolička. V izbe  im tiež nemôže chýbať stolík, rozhlas či elektrické osvetlenie. „Na uloženie osobných vecí, odevu a bielizne sa každému odsúdenému poskytne uzamykateľná skrinka,“ uvádza sa v zákone.

Ten myslí dokonca aj na fajčiarov. Podľa potreby sa zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely, pričom nefajčiari nemôžu byť v jednej cele či izbe s fajčiarom. „Ak nemožno zabezpečiť oddelenie fajčiarskych a nefajčiarskych ciel, fajčenie sa povolí v stanovenom čase vo vyhradenom fajčiarskom priestore,“ stanovuje zákon.

Zdroj: ZVJS

Jedlo trikrát za deň a uprataná posteľ

Janušek so Štefanovom budú mať tiež za múrmi väznice postarané o jedálniček. Strava sa má väzňom poskytovať trikrát denne, pričom zodpovedá odporúčaným výživovým dávkam. „Pritom sa prihliada na druh a náročnosť vykonávanej práce, vek a zdravotný stav odsúdeného. Pri stravovaní sa prihliada aj na kultúrne a náboženské tradície odsúdených.“

Väzeň má okrem toho právo na nepretržitý osem hodinový spánok. Na lôžku môže odpočívať aj v čase mimo nočného pokoja. Podmienkou je však to, aby mal na sebe čisté oblečenie a bol vyzutý.

Zdroj: ZVJS

Všetko na svojom mieste

Podľa ústavného poriadku sa v žilinskej ale aj bratislavskej väznici deň pre odsúdených začína už o 5:45 ráno. Ustlaná posteľ v čase medzi budíčkom a večierkou je pritom samozrejmosťou v oboch zariadeniach. Na to, ako má upratané lôžko vyzerať, existujú presné predpisy. Rovnako to platí aj pre ich skrinku. Aj v tomto prípade musia mať odsúdení svoje veci uložené podľa vyššie uvedeného vzoru.

Odsúdený môže mať pri sebe v izbe alebo cele elektrický holiaci strojček, rýchlovarnú kanvicu, ponorný varič a CD a DVD prehrávač, televízor alebo rádio. Musí však dodržať predpísané podmienky. O umožnenie používať konkrétny elektrický spotrebič odsúdení písomne požiada riaditeľa väznice.

Prísne pravidlá platia tiež pre odev, ktorý bol odsúdenému pridelený. Ten sa oň musí dobre starať, čo zahŕňa aj jeho prípadné drobné úpravy. Medzi ne patrí jeho vyčistenie, zašitie rozpáraných častí, či prišitie gombíka. Zužovať či skracovať si odev však väzňom povolené nie je.

Dôraz sa tiež kladie na slušnosť. Počas výkonu trestu odsúdený okrem iného  nesmie používať vulgarizmy v prítomnosti inej osoby.

Takéto dni bude mávať Igor Štefanov:

Harmonogram v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Zdroj: ZVJS
Harmonogram v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Zdroj: ZVJS

Návštevné hodiny platia pre všetkých

Odsúdený môže podľa ústavného poriadku prijať návštevu najmenej raz za mesiac v určenom čase. Naraz ho však môže prísť navštíviť najviac päť osôb. Ak má odsúdený viac ako štyri deti, toto obmedzenie pre ne neplatí.

V bratislavskom ústave sú návštevné hodiny spravidla v sobotu od 7:00 do 15:00. „Návštevy sa vykonávajú podľa harmonogramu návštev, a žiadosť o jej vykonanie aj so zoznamom pozvaných osôb predkladá odsúdený pedagógovi, ktorý určí termín jej realizácie. Návštevy sa následne vykonávajú v určených priestoroch a o rozmiestnení návštevníkov rozhodne službukonajúci dozor,“ píše sa v poriadku.

V Žiline sa podľa ústavného poriadku návštevy odsúdených zaradených do práce vo vnútornej prevádzke ústavu vykonávajú spravidla v poslednú nedeľu v mesiaci, v čase od 07.45 h do 09.45 h, od 10.00 h do 12.00 h a od 12.30 h. do 14.30 h.

V rovnakých časoch, avšak v stredu, pokiaľ je pracovným dňom majú návštevy odsúdení nastupujúci do výkonu trestu v ústave alebo odsúdení, ktorí boli do ústavu dočasne premiestnení na dlhšiu dobu.

Takto bude tráviť dni Marián Janušek:

Harmonogram v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Žiline. Zdroj: ZVJS
Harmonogram v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Žiline. Zdroj: ZVJS

Kaplán, knižnica aj posilňovňa

Ako sa uvádza na stránke Zboru väzenskej a justičnej stráže, Ústav na výkon väzby Žilina bol zriadený v roku 1970 v budove bývalého dievčenského internátu. V zariadení sú okrem iného tri miestnosti slúžiace na kultúrno-osvetovú činnosť vybavené farebnými televízormi a videookruhom. Odsúdení majú tiež k dispozícii stolové hry v spoločenskej miestnosti, posilňovňu a knižnicu s viac ako 2 200 knihami. Okrem toho má ústav aj svojho kaplána.

Bratislavská väznica, do ktorej prví odsúdení prišli v roku 1937 a odvtedy zariadenie funguje nepretržite. Väzni tu dnes  majú možnosť sledovať televíziu a náučné videoprogramy, využívať vychádzkové dvory  či posilňovňu. K dispozícii im je  tiež bäzenská knižnica, ktorá obsahuje viac ako päťtisíc kníh. V Oboch zariadeniach je tiež odsúdeným poskytovaná zdravotná starostlivosť.

Zdroj: ZVJS