Domáce Politika Spoločnosť Top Udalosti

Exminister hospodárstva Miškov: Máme šikovných ľudí, no nevieme sa predať

Juraj Miškov
Juraj Miškov

Exminister hospodárstva Juraj Miškov je autorom unikátneho projektu, aký na Slovensku doteraz chýbal. Pustil sa do prípravy a organizácie technologického podujatia s názvom SlovakiaTech Forum – Expo, ktorého prvý ročník sa uskutoční už 8. a 9. novembra v Košiciach. Podarilo sa mu spojiť zahraničných spíkrov, uznávaných akademikov i top manažérov firiem.

Čo vás viedlo k myšlienke zorganizovať na Slovensku takúto konferenciu?

Počas posledných štyroch rokov sme prostredníctvom našej neziskovej organizácie lákali na Slovensko investorov zo zahraničia. Teraz sme sa rozhodli vytvoriť ďalší projekt, ktorého cieľom je dostať Slovensko a slovenské firmy na “mapu” inovatívnych krajín.Veľmi často sa stretávam s tým, že máme na Slovensku dostatok šikovných ľudí, perspektívnych firiem, no nevieme sa v zahraničí predať. Celý život som pomáhal predávať firmy, ich produkty. Ako minister hospodárstva som “predával” značku Slovensko investorom a výsledkom bolo, že sme v roku 2011 získali najväčší podiel priamych zahraničných investícií po ich prepade spôsobenom finančnou krízou. Dnes pripravujem SlovakiaTech z pozície neziskovej organizácie, pretože som sa týmto spôsobom rozhodol pomáhať inovatívnym slovenským firmám zviditeľniť sa vo svete.

Aké je hlavné poslanie konferencie SlovakiaTech?

Chcem, aby na Slovensku vznikla platforma, kde sa raz do roka môžu stretnúť firmy, vymieňať si získané skúsenosti, ukázať výsledky svojej práce a vzájomne sa inšpirovať. SlovakiaTech však nebude mať iba expertný, ale aj networkingový charakter, budú tam prítomní zástupcovia z troch najdôležitejších oblastí – súkromné firmy, štátna správa a akademická obec.

Nakoľko je spolupráca týchto zložiek pre oblasť inovácií dôležitá?

Tento trojuholník je nevyhnutný pre vytváranie inovačného ekosystému. Inovácie musia byť aplikovateľné v praxi, inak sú zbytočné. Zjednodušene povedané, že ak slovenskí vedci objavia niečo prevratné a zostane to len za stenami ich labáku, je to z pohľadu ekonomického prínosu pre krajinu v podstate zbytočné. Práve súkromné spoločnosti sú tie, ktoré dokážu využiť poznatky vedcov a technologické inovácie zavedú do praxe. A podiel súkromných investícií v inováciach je na Slovensku, v porovnaní s európskymi krajinami, stále žalostne nízky. Nevyhnutná je zároveň spolupráca štátnej správy, ktorá výrazným spôsobom ovplyvňuje legislatívu a celý inovačný ekosystém.

Nič ako SlovakiaTech u nás nie je. Viete ju prirovnať k niektorému zo zahraničných podujatí? 

Inšpirácie pre budúcnosť SlovakiaTech hľadáme vo svete. Nechceme však nikoho kopírovať, hľadáme si vlastnú cestu, ktorá zohľadní slovenské špecifiká. Navštevujeme rôzne inovačné konferencie a veľtrhy, ako napríklad London Tech Week, Web Summit v Portugalsku, CES v Las Vegas alebo HANNOVER MESSE v Nemecku – čo je najväčší európsky priemyselný veľtrh.

Kto prevzal záštitu nad konferenciou?

Konferencia sa koná pod záštitou ministerstva hospodárstva, ministerstva životného prostredia a Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ochrannú ruku nad konferenciu drží Digitálna koalícia, ktorú spoluzakladal predseda vlády Peter Pellegrini. Ako partnerov máme napríklad Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, alebo Republikovú úniu zamestnávateľov, ale aj IT asociáciu Slovenska.

Akým témam sa bude konferencia tento rok venovať?

Košická konferencia sa bude venovať témam ako budúcnosť inteligentného priemyslu, integrovaná automatizácia a digitálna transformácia. Priestor dostanú aj inovácie v energetike najmä vo vzťahu k životnému prostrediu či budúcnosť práce a vzdelávania vo štvrtej priemyselnej revolúcii.

Na SlovakiaTech ste pritiahli viac ako 30 významných spíkrov. Ktoré mená budú hlavnými ťahákmi?

Z finálnej zostavy sa veľmi teším. Za všetkých by som spomenul napríklad Nilsa Müllera z Nemecka, ktorý je zakladateľom a CEO TRENDONE, jednej z najpoprednejších spoločností na trhu výskumu, trendov a inovácií. Nills sa venuje najmä digitálnej transformácií, umelej inteligencii, robotom a outernetu.

Zaujímavý je Federico Pistono z Talianska, autor niekoľkých kníh. Najpopulárnejšia je “Roboti nám vezmú prácu, ale je to v poriadku.” Zo Slovenska by som spomenul Radoslava Daniláka, ktorý vlastní viac než sto technologických patentov.

Ako sa môžu záujemcovia dostať na SlovakiaTech?

Konferencia je zadarmo, avšak iba na pozvánky, keďže počet miest v Košiciach je limitovaný. Záujemcovia z technologických firiem sa môžu prihlásiť prostredníctvom stránky www.slovakiatech.sk, kde je registračný formulár. Budúci rok už plánujeme zväčšiť kapacitu podujatia a rozšíriť ho aj o prezentačný veľtrh firiem, workshopy a ďalšie sprievodné podujatia.

VIAC O KONFERENCII SLOVAKIATECH

Juraj Miškov
Juraj Miškov

Tento článok sme pripravili v spolupráci so SlovakiaTech.

Advertoriál