Politika Top Zahraničné

Európske štáty sú v pohotovosti. Urgentne hľadajú tisíce colníkov

Európa sa pripravuje na tvrdý brexit. (pixabay)

BRATISLAVA – Európa sa pripravuje na tvrdý brexit bez dohody. Úrady colnej správy teraz začali zamestnávať tisíce úradníkov, aby zabránili možnému chaosu pri preprave tovaru ale aj osôb.

Vzhľadom na nejasnú situáciu vo Veľkej Británii sa Európa pripravuje na chaotický brexit bez dohody o vystúpení z Únie. Okolité štáty zúfalo hľadajú colných úradníkov, aby sa po 29. marci (kedy sa má brexit odohrať) netvorili na hraniciach kilometrové kolóny, ktoré by spôsobili veľké oneskorenia v doprave tovaru a osôb.

Nemecko

Spolková vláda chce kvôli blížiacemu sa odchodu Británie z Európskej únie (EÚ) prijať  900 ďalších zamestnancov. Pretože sa doteraz očakávalo, že do konca roka 2020 prebehne prechodná fáza brexitu, počas ktorej sa nič zásadné nezmení. Školenie nových štátnych zamestnancov už prebieha. 

Odborová organizácia colníkov (BDZ) si však myslí, že pre zvládnutie tvrdého brexitu bude potrebné vytvoriť až 1 300 nových pracovných miest. Colné generálne riaditeľstvo uviedlo, že v prípade tvrdého brexitu podporia najvyťaženejšie hotspoty (ako napríklad prístav v Hamburgu) colníci z iných hlavných colných úradov. Okrem toho sa rozpracované prípady presunú prostredníctvom vnútorného počítačového systému colného úradu na iné službobné pracoviská.

Írsko

Írsko je jedinou krajinou EÚ, ktorá má 500-kilometrovú hranicu s Veľkou Britániou. Tá republiku delí od Severného Írska ( je súčasťou Spojeného kráľovstva). Írska vláda chce najať 1 000 nových coných úradníkov. 

V rozpočte na rok 2019 bolo na zvládnutie následkov brexitu vyčlenených 1,5 miliardy eur. V marci má krajina prijať zákon s konkrétnymi opatreniami pre prípad tvrdého brexitu. V prístave v Dubline sa pracuje na vytvorení 33 inšpekčných staníc. Tiež sa vybuduje parkovisko pre 270 nákladných vozidiel. Okrem toho sa vytvoria samostatné kontrolné pracoviská pre živé zvieratá. 

Prístav v Hamburgu. (pixabay)

Holandsko

Holandsko je jedným z hlavných prekladísk pre nákladnú dopravu z Veľkej Británie. Jeho centrom je prístav Rotterdam. Holandská vláda odčlenila pre brexit 100 miliónov eur a chce zamestnať 900 nových colných úradníkov.  Vláda v Haagu odštartovala v januári televíznu kampaň, v ktorej informuje firmy a občanov o následkoch brexitu. 

Francúzsko

Francúzska vláda chce dodatočne zamestnať 580 colníkov a veterinárnych inšpektorov. Vyčlenila 50 miliónov eur pre inverstície do prístavov a letísk. Tam majú vzniknúť nové odbavovacie miesta a parkoviská, s cieľom zabrániť zápcham. Francúzsky podnikový zväz Medef odporúča firmám, aby sa pripravili na najhoršie.

Belgicko

Belgicko má v úmysle vytvroiť 115 nových pracovných miest s cieľom posilniť colné úrady a inšpekciu pre dovoz zvierat a rastlín. Je tu aj ďalší problém. Podľa informácií úradov vlastnila len jedna z piatich firiem vyvážajúcich tovar do Veľkej Británie colné číslo. Po brexite ho bude musieť mať každá spoločnosť.