Politika Zahraničné

Európska únia zaistila spoločný nákup lieku Veklury pre 36 európskych krajín

Zdroj: TASR / AP

BRUSEL – Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že podpísala s farmaceutickou spoločnosťou Gilead rámcovú zmluvu o spoločnom obstarávaní na dodávku 500.000 liečebných dávok lieku Veklury, čo je obchodný názov pre remdezivir. V prípade potreby dohoda predvída možnosť zvýšenia nákupov nad 500.000 liečebných dávok.

 

Na dohode o spoločnom obstarávaní sa zúčastňuje 36 signatárov vrátane všetkých členských krajín EÚ, krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), Spojeného kráľovstva, ako aj šiestich kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko a Kosovo). Všetky zúčastnené krajiny už môžu priamo zadávať svoje objednávky na nákup lieku Veklury. V súčasnosti je Veklury jediný liek s podmienečným povolením na uvedenie na jednotný trh EÚ na liečbu pacientov s ochorením COVID-19, ktorí pri liečbe potrebujú dostávať kyslík.

Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová spresnila, že uvedená dohoda zabezpečila prístup k remdeziviru pre 500.000 pacientov, ktorí tento liek naliehavo potrebujú. “Spoločným obstarávaním na úrovni EÚ podporujeme krajiny v celej Európe, aby spojili svoje sily a získali prístup k nevyhnutnému vybaveniu a životne dôležitým liekom. Spolu sme silnejší, najmä pokiaľ ide o solidaritu Európanov v boji proti pandémii ochorenia COVID-19,” uviedla komisárka v správe pre médiá.

Podpísanie rámcovej zmluvy o spoločnom obstarávaní nadväzuje na zmluvu medzi EK a spoločnosťou Gilead o zabezpečení 33.380 liečebných dávok lieku Veklury, ktoré sa od augusta distribuovali v celej EÚ a v Spojenom kráľovstve. Prvá zmluva bola financovaná cez nástroj na núdzovú podporu (ESI) v celkovej hodnote 70 miliónov eur.

Liečebné dávky nakúpené za finančné prostriedky ESI prispeli k pokrytiu bezprostredných potrieb od augusta do októbra v snahe zaistiť, aby pacienti v kritickom stave dostali účinnú liečbu. Lieky boli distribuované v niekoľkých zásielkach. Zmluvou o spoločnom obstarávaní sa krajinám, ktoré sa rozhodnú pre kúpu lieku Veklury, zabezpečí aj naďalej jeho neprerušená dodávka.

Spoločné obstarávanie je nástroj, ktorý Európska komisia použila aj začiatkom tohto roka na zabezpečenie dodatočného prístupu zúčastnených krajín k osobným ochranným prostriedkom, pľúcnym ventilátorom, testovaciemu materiálu či k liekom určeným pre jednotky intenzívnej starostlivosti. V prípade nákupu 500.000 dávok lieku Veklury ide o šiestu úspešnú realizáciu spoločného obstarávania.