Domáce Spoločnosť

Európska komisia skritizovala aj pochválila Slovensko. Školstvo sa zlepšilo, problémy robí integrácia Rómov

Brusel nám slabú integráciu vyčíta pravidelne. Zdroj: TASR / Milan Kapusta

BRATISLAVA – Slovensko sa aj v minulom roku opäť o niečo posunulo v plnení špecifických odporúčaní Európskej komisie (EK). Tá v aktuálne vydanej národnej správe o Slovensku hovorí o čiastočnom progrese v plnení fiškálnych odporúčaní najmä zvyšovaním efektivity v zdravotníctve, pokrok vidí Brusel aj na trhu práce, čiastočne aj v oblasti školstva.

 

Iba minimálny progres vníma v oblasti verejných služieb. “Urobil sa iba minimálny pokrok k zvýšeniu efektívnosti súdneho systému a obavy o nezávislosť súdnictva pretrvávajú,” konštatuje komisia v národnej správe o Slovensku.

Vo fiškálnej oblasti Brusel vníma postupné zlepšovanie rozpočtovej pozície Slovenska, upozorňuje však na pretrvávajúce dlhodobé výzvy. Hovorí pritom najmä o raste výdavkových tlakov vplyvom starnutia obyvateľstva, ktoré budú postupne zvyšovať náklady v zdravotníctve a dôchodkovom systéme. Rezervy vidí aj v daňovom systéme, najmä v slabom zapojení majetkových a environmentálnych daní.

Na trhu práce podľa EK pomohli vládne politiky dosiahnuť výrazné zlepšenie a pokles nezamestnanosti na historicky najnižšie úrovne. Zlepšovanie rozsahu a efektívnosti aktívnych politík trhu práce však podľa komisie zostane výzvou do budúcnosti, najmä s narastajúcim nedostatkom vhodnej pracovnej sily. Napriek zlepšeniu však vníma Brusel iba veľmi malý progres pri zvyšovaní participácie Rómov na trhu práce.

Školstvo sa zlepšuje

V oblasti školstva a starostlivosti o deti boli podľa komisie prijaté opatrenia, ktoré však budú potrebovať dlhší čas na to, aby priniesli zlepšovanie výsledkov. Progres EK oceňuje najmä pri zvyšovaní kapacity predškolských zariadení. Kľúčovou prioritou v oblasti školstva by pritom podľa komisie malo na Slovensku byť lepšie zameranie na potreby pracovného trhu a taktiež zatraktívnenie univerzít v medzinárodnom meradle. Komisia upozorňuje aj na skutočnosť, že hoci mzdy učiteľov rástli, stále nie sú dostatočné, aby zvýšili atraktivitu tohto povolania. Európska komisia zároveň vidí priestor na ďalší ekonomický rast a dobiehanie vyspelejších ekonomík v podpore vedy a výskumu, ktorá by mala pomôcť v raste produktivity v hospodárstve.

Verejné služby sa na Slovensku podľa komisie zlepšujú iba veľmi pomaly. Hoci v niektorých oblastiach, napríklad vo verejnom obstarávaní, badať značný progres v podobe rastu konkurencie a transparentnosti, sú oblasti, v ktorých je pokrok minimálny. “Vnímanie korupcie je naďalej vysoké a bolo len slabé odhodlanie stíhať prípady korupcie na vysokej úrovni,” píše sa v materiáli Európskej komisie.

Od spustenia európskeho semestra, v rámci ktorého sa špecifické odporúčania, ako aj národné správy jednotlivým krajinám vypracúvajú, sa Slovensko aspoň čiastočne zlepšilo vo väčšine odporúčaných oblastí. Od začiatku vydávania národných odporúčaní v roku 2011 sa podľa Bruselu zaznamenal aspoň nejaký progres v takmer dvoch tretinách odporúčaní, takmer žiadne alebo žiadne zlepšenie v tretine pomenovaných oblastí.