Domáce Spoločnosť

Európska komisia nie je so Slovenskom spokojná. Poukázala na rozdiely vo výsledkoch žiakov medzi regiónmi

Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – Na Slovensku existujú veľké rozdiely vo výsledkoch testovania žiakov na východe a západe krajiny. Vyplýva to zo správy o stave Slovenska, ktorú zverejnila Európska komisia (EK). Výsledky vzdelávania podľa EK odhaľujú významné regionálne a sociálno-ekonomické rozdiely.  

Podľa EK v rámci testov PISA zaznamenali žiaci najhoršie výsledky v Košickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji, naopak, žiaci z Bratislavy dopadli najlepšie. “Výsledky žiakov zo znevýhodnených skupín obyvateľstva boli v porovnaní s ich rovesníkmi o polovicu horšie,” uvádza sa v správe. EK preto odporučila, aby čo najviac detí chodilo do materských škôl. Zároveň EK upozornila aj na vysokú mieru predčasného ukončenia školskej dochádzky, ktorá pri Rómoch podľa odhadov dosahuje 58 percent.

Jedným z dôvodov zhoršujúcich sa výsledkov detí bola podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR absencia povinnej predškolskej dochádzky. “Nízku účasť detí v predškolskom procese riešime práve zavedením povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole pre každé dieťa jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré plánujeme zaviesť už od roku 2020,” uviedol pre TASR odbor komunikácie a protokolu rezortu školstva. Ako doplnili, od roku 2021 by sa mal zabezpečiť právny nárok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od štyroch rokov a od roku 2022 právny nárok na predprimárne vzdelávanie dieťaťa od troch rokov.

Zlepšenie výsledkov

Podľa ministerstva školstva dôsledky zavedenia povinného predprimárneho vzdelávania bude možné vidieť v horizonte piatich rokov, keď títo žiaci absolvujú celonárodné testovanie piatakov. “Očakávame zlepšenie týchto výsledkov,” uviedlo ministerstvo školstva.

EK poukázala aj na ďalšie kritické oblasti v súvislosti so školstvom. Ide napríklad o problematické začlenenie Rómov do procesu vzdelávania či na nízke investície do školstva či nízke platy učiteľov.

 

Komisia poukázala aj na problematické začlenenie Rómov do procesu vzdelávania. Zdroj: TASR / Pavol Ďurčo