Politika Zahraničné

Eurokomisia predstavila novú metodiku prístupového procesu

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRUSEL – Európska komisia (EK) predložila v stredu návrh novej metodológie prístupového procesu krajín do EÚ. Tento proces by mal byť po novom dynamickejší a predvídateľnejší.

 

Eurokomisár pre susedskú politiku a rozširovanie Olivér Várhelyi pred zástupcami médií zdôraznil, že rozšírenie Únie o krajiny západného Balkánu je pre exekutívu EÚ najvyššou prioritou.

“Pracujeme na tom tromi spôsobmi. V prvom rade navrhujeme konkrétne kroky, ako proces pristúpenia posilniť. Cieľ je stále ten istý – pristúpenie a plnohodnotné členstvo v EÚ. Po druhé, komisia pevne stojí za svojim odporúčaním otvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom a po tretie, v rámci príprav na summit EÚ a západného Balkánu, komisia predloží plán hospodárskeho a investičného rozvoja tohto regiónu,” vysvetlil Várhelyi.

Podľa jeho slov dôveryhodnejší proces znamená, že prístupový proces musí byť založený na spoľahlivosti, vzájomnej dôvere a jasných záväzkoch na strane EÚ aj západného Balkánu. To znamená viac sa zamerať na základné reformy a to od právneho štátu, fungovania demokratických inštitúcií a verejnej správy až po zmeny v hospodárstve kandidátskych krajín. Až keď partnerské krajiny splnia objektívne kritériá, členské štáty v zmysle odmeňovania zásluh odobria postup do ďalšieho štádia prístupového procesu.

Nová metodológia znamená aj viac politického usmernenia a angažovanosti na najvyšších úrovniach. Komisia navrhla organizovanie pravidelných summitov EÚ a západného Balkánu a zintenzívnenie kontaktov na úrovni ministrov. Okrem toho by sa mali do monitorovania procesu systematickejšie zapájať aj členské štáty.

Proces má byť dynamickejší

V neposlednom rade to má byť dynamickejší proces. Komisia navrhuje, aby sa rokovacie kapitoly zoskupili do šiestich tematických blokov: základné hodnoty; vnútorný trh; konkurencieschopnosť a inkluzívny rast; ekologický program a udržateľná prepojiteľnosť; zdroje, poľnohospodárstvo a súdržnosť a nakoniec vonkajšie vzťahy.

Rokovania o jednotlivých blokoch, ak budú splnené základné kritériá, sa budú otvárať po celkoch a nie po jednotlivých kapitolách. Ako prvé otvorí EÚ rokovania v rámci bloku o základných hodnotách a tento blok zatvorí ako posledný. Od pokroku v oblasti pokrývajúcej základné slobody a princípy právneho štátu, sa bude odvíjať celkové tempo rokovaní. Komisia tiež navrhla obmedziť čas medzi otvorením tematického bloku a uzatváraním jednotlivých kapitol, najlepšie na jeden rok a v úplnej závislosti od pokroku v požadovaných reformách.

Podľa Várhelyiho má ísť zároveň o predvídateľnejší proces, lebo EK poskytne jasnejší prehľad o tom, čo Únia očakáva od krajín zapojených do procesu rozširovania v jeho rôznych štádiách. Lepšie ozrejmí, aký pozitívny vplyv môže mať pokrok v reformách a aké negatívne následky možno očakávať, ak k pokroku nedôjde.

V praxi by to malo viesť k pravidlu, že čím väčší pokrok v reformách kandidáti dosiahnu, tým rýchlejšie budú v prístupovom procese napredovať.

Komisia navrhla aj “tvrdšie opatrenia”, ktoré by trestali akúkoľvek závažnú alebo zdĺhavú stagnáciu či úpadok reforiem a neplnenie kritérií prístupového procesu.

Rokovania bude možné v niektorých oblastiach pozastaviť, v najvážnejších prípadoch aj prerušiť a už uzavreté kapitoly znova otvoriť. Takzvaná klauzula reverzibility predvída, že v takýchto prípadoch bude možné pozastaviť alebo stiahnuť čerpanie výhod spojených s užšou integráciou do EÚ, napríklad prístup k programom EÚ, či zníženie predvstupovej finančnej pomoci.

Komisia vyjadrila nádej, že Rada EÚ (členské štáty) jej návrh schvália ešte pred summitom EÚ a západného Balkánu, ktorý sa uskutoční 6. a 7. mája v Záhrebe, a paralelne s tým začnú prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom.