Prievidza Regióny Trenčín

Eurokomisia odobrila štátnu pomoc pre Hornonitrianske bane Prievidza

Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

BRUSEL – Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila, že v súlade s pravidlami EÚ o poskytovaní štátnej pomoci schválila podporu slovenskej vlády vo výške 9,6 milióna eur pre Hornonitrianske bane Prievidza (HBP).

 

Komisia vo svojej správe pripomenula, že Slovenská republika plánuje poskytnúť 9,6 milióna eur v podobe verejnej podpory spolufinancovanej zo štrukturálnych fondov EÚ v prospech ťažobnej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza na zmiernenie sociálnych dosahov zatvárania jej baní v Handlovej a Novákoch, k čomu by malo dôjsť do roku 2023.

Exekutíva EÚ posúdila, či je toto opatrenie v súlade s únijnými pravidlami o štátnej pomoci, ktoré umožňujú členským štátom podporovať zatváranie nekonkurencieschopných uhoľných baní s cieľom zmierniť sociálne dosahy, ktoré z toho vyplývajú. Na základe posúdenia EK sa zistilo, že cieľom štátnej pomoci je uľahčiť proces zatvárania baní poskytnutím finančnej podpory v celkovej výške 9,6 milióna eur spoločnosti HBP so zámerom podporiť zamestnancov, ktorí prídu o zamestnanie.

Štátna podpora pre spoločnosť HBP bude pokrývať najmä výdavky zodpovedajúce priemernému platu konkrétnych zamestnancov, ktorí z dôvodu zatvárenia baní stratia prácu. Títo zamestnanci sa budú zúčastňovať na rekvalifikačných kurzoch počas maximálne šiestich mesiacov, pričom budú aj naďalej zamestnancami HBP, čo im pomôže nájsť si v tomto období nové zamestnanie. Komisia skonštatovala, že predmetné opatrenie slovenskej vlády je v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.