Politika Zahraničné

EÚ zverejnila plán pre tvrdý brexit, Britom zaručuje bezvízový styk

BRUSEL – Európska komisia (EK) v utorok oznámila, že zintenzívňuje prípravy na možnosť, že sa nepodarí dosiahnuť politickú dohodu s Londýnom o riadenom odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Komisia načrtla akčný plán pre prípad nepredvídaných udalostí v prípade takzvaného “tvrdého brexitu”, čiže scenára bez politickej dohody s Britániou.

Komisia naznačila, že aj v takomto prípade budú mať britskí občania zaručený bezvízový vstup do krajín EÚ, avšak za podmienky reciprocity, čo znamená, že ani britské úrady nebudú požadovať víza pre občanov z členských krajín Únie. Exekutíva EÚ vo svojom oznámení o pripravenosti uviedla obmedzený počet urgentných opatrení v prioritných oblastiach. Tie by sa mali realizovať, ak sa nedosiahne dohoda o brexite.

Kolégium komisárov počas svojho pracovného výjazdu v Štrasburgu prijalo tiež dva legislatívne návrhy, ktorými mení a dopĺňa existujúce právo EÚ v oblasti víz a energetickej účinnosti. Tieto cielené legislatívne úpravy sú nevyhnutné bez ohľadu na výsledok rokovaní o brexite.

Komisia do tretice zverejnila oznámenie, v ktorom poskytuje rozsiahle informácie o zmenách, ku ktorým dôjde v prípade tvrdého brexitu. Tieto zmeny sa po 29. marci 2019 dotknú osôb cestujúcich medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a tiež podnikov, ktoré poskytujú služby vo vzťahu k takýmto cestám. Okrem iného to zahŕňa aj informácie o hraničných a colných kontrolách, vodičských preukazoch či pasoch pre spoločenské zvieratá.

Európska komisia v tejto súvislosti zdôraznila, že hoci sa “tvrdo usiluje” o dosiahnutie dohody s Londýnom a aj naďalej stavia do popredia rokovaní záujmy občanov, odchod Spojeného kráľovstva z EÚ “nepochybne povedie k narušeniu” ich záujmov. To sa podľa eurokomisie bude týkať najmä obchodných dodávateľských reťazcov.

“Núdzové opatrenia nemôžu odstrániť plné účinky tohto narušenia,” upozorňuje sa v dokumente eurokomisie. Zároveň je v ňom kladený dôraz na skutočnosť, že v prípade scenára “brexit bez dohody” bude narušenie záujmov občanov a podnikov ešte výraznejšie, a preto by sa mala zvýšiť rýchlosť prípravy na túto situáciu v snahe lepšie ochrániť záujmy a integritu EÚ.