Politika Spoločnosť Zahraničné

EÚ otvorila diskusiu o novej stratégii detských práv

Zdroj: pixabay.com

BRUSEL – Európska komisia (EK) v utorok otvorila verejnú konzultáciu o novej stratégii EÚ v oblasti práv dieťaťa. Stratégia má poskytnúť potrebný politický rámec pre združenie všetkých súčasných a budúcich opatrení a politík EÚ v tejto oblasti.

 

Pripravovaný dokument sa bude venovať aj novým výzvam, napríklad súvisiacim rizikám súvisiacim s používaním moderných technológií a umelej inteligencie. Podpredsedníčka EK pre demokraciu a demografiu Dubravka Šuicová v tejto súvislosti uviedla, že deti potrebujú ochranu a podporu, aby sa naplno rozvinul ich potenciál, a to aj v núdzových situáciách, ako ukázala súčasná pandémia nového koronavírusu.

 “Prostredníctvom novej komplexnej stratégie EÚ v oblasti práv dieťaťa chceme zabezpečiť, aby všetky deti v EÚ mali právo na rovnakú ochranu a prístup k službám bez ohľadu na ich pôvod alebo ich sociálny status,” uviedla Šuicová v správe pre médiá. Podľa jej slov snahou EK je posilniť aj podporu a ochranu detí na celom svete prostredníctvom zahraničnej politiky a vonkajšej činnosti Únie.

Podľa vyjadrenia eurokomisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa má nová stratégia “poskytnúť ucelený a komplexný prístup k tomu, aby sa práva detí uplatňovali rovnako v celej EÚ”. Na zaistenie súladu novej stratégie pre deti s jej účelom eurokomisia úzko spolupracuje s organizáciami pre práva detí. Chce však vypočuť aj názor širokej verejnosti, aj preto majú všetci Európania možnosť sa k tejto téme vyjadriť. Verejná konzultácia bude otvorená do 1. decembra 2020.