Domáce Ekonomika Spoločnosť

Envirorezort dostane ďalšie milióny

Zdroj: TASR / Marko Erd

BRATISLAVA – Environmentálny fond bude môcť v roku 2019 minúť o 37 miliónov eur viac, ako sa pôvodne počítalo. V stredu takýto návrh ministerstva životného prostredia odobrila vláda. Zvýšenie limitu na výdavky bude hradené priamo z vlastných peňazí fondu.

Rezort tvrdí, že po tomto kroku bude možné vo vyššej miere podporiť projekty formou dotácie na rok 2019, ako aj financovanie ďalších druhov podpory uvedených v zákone. Spomína zatepľovanie verejných budov, kompenzácie nákladov prevádzkam, pri ktorých sa predpokladá značné riziko úniku uhlíka, rozvoj elektromobility v súvislosti s ochranou ovzdušia či opatrenia na technické zabezpečenie riešenia mimoriadnych a mimoriadne závažných environmentálnych situácií.

Peniaze pôjdu aj na financovanie riešení na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie v súvislosti s riešením stavov pri mimoriadnych a mimoriadne závažných environmentálnych situáciách a na zvýšenie rozpočtu v rámci existujúcich špecifikácií podpory na rok 2019 s akcentom na podporu v oblasti budovania verejných kanalizácií, čistiarní odpadových vôd a vodovodov.

Environmentálny fond má v roku 2019 dosiahnuť celkové príjmy vo výške takmer 692 miliónov eur, a to bez štátnych dotácií. Jeho výdavky už po tejto zmene dosiahnu takmer 119 miliónov eur.