Dunajská Streda Regióny

Dunajskostredská mládež sa školila v prevencii závislosti, kriminality a kyberšikany

Zdroj: pixabay

DUNAJSKÁ STREDA– Žitnoostrovské osvetové stredisko (ŽOS) v Dunajskej Strede pripravilo s políciou v uplynulých dňoch jedno z cyklických školení pre deti a mládež v oblasti prevencie patologických javov. Ako pre TASR uviedla riaditeľka ZOŠ v Dunajskej Strede Jana Svetlovská, podujatie viedla preventistka Sabina Baloghová z okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede a metodička ZOŠ Erika Sínová.

 

„Témy sa odvíjajú od aktuálnych problémov v spoločnosti. Okrem prevencie vzniku závislosti na psychotropných látkach a rôzneho druhu kriminality je dnes dôležitá aj prevencia kyberšikany (obťažovanie a šikanovanie prostredníctvom internetu, mobilu a podobne),“ dodala riaditeľka.

Školenie bolo venované oblasti základov právneho vedomia a trestnoprávnych úkonov, ktoré sa týkajú vekovej hranice adolescentov. Hovorilo sa i o nástrahách nových syntetických drog, ale tiež alkoholu. Pozornosť bola zvlášť venovaná kyberšikanovaniu a sociálnym sieťam, respektíve ako diskutovať, ako sa chrániť, čo sa môže a čo sa nemôže touto formou ponúkať verejnosti a podobne. Nasledovala tiež voľná diskusia.

Školenia sa organizovali a organizujú na viacerých miestach v Dunajskostredskom okrese, napríklad v Okoči, Orechovej Potôni, Šamoríne či vo Veľkom Mederi. Metodické materiály zabezpečilo ZOŠ aj v maďarskom jazyku.