Dunajská Streda

Dunajská Streda: Falošný lekár bude čeliť trestnému oznámeniu

Dunajská Streda, 3. augusta (TASR) – Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič podáva vzhľadom na medializované informácie trestné oznámenie v prípade pôsobenia falošného lekára na ul. Galantská cesta v Dunajskej Strede. Lekár nie je registrovaný Slovenskou lekárkou komorou, nie je ani odborným garantom v žiadnom zdravotníckom zariadení.
Ako informoval Viskupič, „na základe doterajších zistení podám trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, keďže existuje podozrenie, že mohlo prísť jednak k spáchaniu trestného činu vo vzťahu k poškodeniu zdravia občanov, ako aj trestného činu podvodu, tiež môže ísť o neoprávnené používanie prístrojovej techniky na diagnostiku. A dôležité je tiež zistiť, či spomínané prístroje spĺňajú príslušnú certifikáciu.” Ako dodal, žiada občanov, aby neváhali poskytnúť polícii akékoľvek informácie, ktoré pomôžu objasniť možné podvodné konanie a upozorňuje ich, aby nenavštevovali nedôveryhodné zariadenia mimo riadnej siete zdravotníckych zariadení.
Zamestnanci oddelenia zdravotníctva a humánnej farmácie TTSK vykonali aj dozor na mieste, kde sa malo údajné zdravotnícke zariadenie nachádzať, nakoľko existuje podozrenie, že poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia na prevádzkovanie. Zariadenie už bolo vo fáze zatvárania, prebiehalo rýchle sťahovanie a prítomní tvrdili, že sa tam predáva iba pitná voda v nádobách.
Kompetentnými orgánmi pre povolenia poskytovateľov na výkon činnosti sú iba Ministerstvo zdravotníctva SR alebo TTSK. Údajný lekár neprevádzkuje zdravotnícke zariadenie, na ktoré by mu TTSK podľa platnej legislatívy vydal povolenie na prevádzkovanie. Podľa medializovaných informácií pacientov ich tento človek v ambulancii vyšetroval a robil im diagnostiku na prístroji. Predával im taktiež predražené výživové doplnky.
Zdravotnícke zariadenie musí mať na viditeľnom mieste umiestnené obchodné meno, meno a priezvisko lekára, odborné zameranie a ordinačné hodiny, ktoré mu schválil TTSK. Ambulancie by mali mať taktiež zverejnený svoj cenník. To, či zdravotnícke zariadenie má povolenie na prevádzkovanie, si občania môžu skontrolovať aj na webovej stránke TTSK.