Domáce Top

Drucker chystá zmeny. Chce vrátiť lekárne nemocniciam

BRATISLAVA – Lekárne, ktoré v štátnych zdravotníckych zariadeniach prevádzkujú súkromníci, by mali postupne skončiť. Do ich priestorov by sa mali vrátiť lekárne, ktoré prevádzkujú samotné zdravotnícke zariadenia. Vyplýva to z príkazu ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý zverejnilo ministerstvo.

Podľa neho všetky akciové, rozpočtové a príspevkové organizácie i štátne podniky v pôsobnosti MZ majú vypovedať zmluvy lekárňam vo svojich priestoroch, ak im za to nehrozia žiadne pokuty či penále.

Drucker tiež stopol uzatváranie nových zmlúv, vrátane dodatkov. Zároveň nariadil dotknutým zariadeniam, aby najmenej 90 dní pred skončením nájomného vzťahu s lekárňami požiadali o povolenie prevádzkovať lekáreň. Ak by pre poskytovanie lekárenskej starostlivosti museli meniť svoju zriaďovateľskú listinu, musia o to ministerstvo požiadať.

Zmena aj vo verejnom obstarávaní

Ďalšia zmena, ktorá išla príkazom, sa týka verejného obstarávania. Ak by ponuku dal len jeden uchádzač, tender sa bude musieť opakovať. Až na druhý pokus sa bude môcť verejné obstarávanie dokončiť iba s jedným záujemcom.

Novinky čakajú aj zmluvy, ktorých predmetom sú opakované dodávky. Doplní sa totiž do nich dodatok, podľa ktorého budú musieť dodávatelia poskytnúť zdravotníckym zariadeniam zľavy. Týkať sa to bude prípadov, keď obstarávateľ na trhu objaví cenu nižšiu o vyše 5 %, a zároveň dodávateľ už služby či tovar za takú cenu v minulosti poskytol alebo stále poskytuje. V takom prípade bude musieť dodávateľ poskytnúť zľavu vo výške rozdielu medzi pôvodne zazmluvnenou a nižšou cenou. Ministrov príkaz nadobudne účinnosť 15. júna.

Podľa šéfa SLeK je to prirodzené

Ako uviedol pre agentúru SITA prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ, je prirodzené, že ministerstvo zdravotníctva ako zriaďovateľ príslušných zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti má úmysel sprehľadniť a centralizovať všetky činnosti v daných zariadeniach.

Tento krok má podľa neho opodstatnenie v prípadoch, keď v jednej nemocnici prevádzkuje päť rôznych sietí, päť lekární. “Na druhej strane treba citlivo a individuálne vnímať situácie, pokiaľ konkrétnu lekáreň kvalitne a dobre prevádzkuje individuálny farmaceut, pre ktorého môže tento krok znamenať neopodstatnenú osobnú likvidáciu,” vysvetlil.

Podľa prezidenta komory by ministerstvo malo zdôvodniť, prečo je príkaz ministra zameraný výhradne voči poskytovateľom lekárenskej starostlivosti, keďže nemocnice prenajímajú priestory (budovy, pozemky) výrazne lukratívnejším druhom súkromných poskytovateľov (špecializované ambulancie, laboratória, záchranky, dialýzy, zobrazovacie metódy, dopravná služba), či nezdravotníckym službám – stravovacie zariadenia, obchodné prevádzky, parkoviská.

“A v neposlednom rade bude zaujímavé sledovať naplnenie tohto príkazu v prípade niektorých “spriatelených” lekární,” uzavrel Sukeľ.