Domáce Ostatné Tlačové správy

Draxler: Hneď po voľbách musíme začať rokovať o školstve

BRATISLAVA – Ministerstvo školstva bude musieť hneď po voľbách začať rokovania s ministerstvom vnútra a tiež so Združením miest a obcí Slovenska o prenesených a originálnych kompetenciách v školstve. Pre to povedal minister školstva Juraj Draxler, ktorý sa hlási k potrebe kompetencie v školstve zjednocovať. Minister navyše dodáva, že analýzou súčasného stavu kompetencií v školstve sa bude zaoberať aj jeden z koncepčných dokumentov, ktoré ministerstvo pripravuje.

“V školskom prostredí je veľká miera nespokojnosti s tým, ako zriaďovatelia škôl narábajú s peniazmi. Nespokojnosť je ostrejšia v originálnych kompetenciách. Nedávna správa OECD tiež odporúčala, aby materské školy prešli priamo pod ministerstvo školstva,” dodáva Draxler, podľa ktorého čakajú ministerstvo ťažké politické rokovania.

Pri súčasnom stave, keď rôzne druhy škôl spadajú pod zriaďovateľskú pôsobnosť rôznych subjektov, pritom podľa ministra školstva nie sú problémom len peniaze, ale napríklad aj kontrola toho, kto je za čo zodpovedný. Draxler pripomína, že v súčasnosti neexistuje zoznam, v ktorom by sa dalo jednoducho odškrtnúť, či sa napríklad splnili úlohy na kontrolu bezpečnosti v škole.

Odborový zväz spustil koncom marca 2015 petíciu za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva. Petícia obsahuje dva body. V prvom bode žiadajú, aby sa financovanie a riadenie všetkých škôl a špeciálnych školských zariadení, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra, vrátilo výlučne do kompetencie ministerstva školstva. V druhom bode žiadajú, aby financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a vyšších územných celkov prešlo zo súčasného režimu financovania originálnych kompetencií do režimu financovania prenesených kompetencií cez ministerstvo školstva.

Otázka financovania škôl sa otvorila najmä koncom roka 2014 v súvislosti s koncoročnými odmenami. Ministerstvo školstva vtedy udelilo zamestnancom svojich škôl odmeny po 100 eur, ministerstvo vnútra zamestnancom škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov po 200 eur, pričom zamestnanci materských škôl, základných umeleckých škôl a centier voľného času spadajú pod mestá a obce, ktoré v niektorých prípadoch nemali na vyplatenie odmien peniaze. Presunúť financovanie materských škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení (školské kluby detí, centrá voľného času či školské jedálne) z originálnych do prenesených kompetencií navrhovala aj Slovenská komora učiteľov.

Na opačnej strane stojí Združenie miest a obcí Slovenska, podľa ktorého by návrh odborárov znamenal destabilizovanie situácie nielen v školstve, ale v celom systéme verejnej správy. Združenie je presvedčené, že rozhodovanie o všetkých pôsobnostiach v originálnom školstve patrí na miestnu úroveň a akákoľvek zmena pôsobností by bola vážnym zásahom do fungovania celej verejnej správy.