Dolný Kubín Regióny

Dolnokubínskym domácnostiam sa posúva termín splatnosti daní a poplatkov

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Dolný Kubín pristúpilo k zmenám v splatnosti a distribúcii rozhodnutí k miestnym daniam. V prípade fyzických osôb sa termín splatnosti daní z nehnuteľnosti, za psa, poplatku za komunálny odpad či drobný stavebný odpad posúva na 31. október 2020. Zmena sa dotkne viac ako 15 000 rozhodnutí, dôvodom je aktuálna situácia so šírením nového koronavírusu v krajine.

 

Roznos rozhodnutí bude samospráva zabezpečovať priebežne zamestnancami mesta, v mimoriadnych prípadoch cez poštu. “Aktuálne pošta nedoručuje zásielky do vlastných rúk. Dolnokubínčania by len dostali tzv. žlté lístky, s ktorými by si museli prísť fyzicky prevziať list na poštu. Zvýšená koncentrácia obyvateľov na pošte v tejto chvíli nie je žiaduca, preto sa budeme snažiť rozhodnutia distribuovať priamo do domácností za zvýšených hygienických opatrení. Na roznos budeme potrebovať oveľa dlhší čas, čím je podmienené posunutie splatnosti až na koniec októbra,” povedal dolnokubínsky primátor Ján Prílepok.

Obyvatelia sa však podľa primátora nemusia obávať, že by služby, ktoré radnica zabezpečuje, nefungovali. “Mesto musí naďalej zabezpečovať v oblasti verejnej správy kvalitné služby pre obyvateľov, ale aj množstvo ďalších kompetencií, na ktoré však potrebujeme financie. To znamená, že v tomto prechodnom období nám možno budú nejaké finančné prostriedky chýbať, no tie sa nám následne vrátia,” vysvetlil Prílepok.

Dolnokubínska samospráva v prípade fyzických osôb – podnikateľov a právnických subjektov, ktorým boli podľa zákona zaslané rozhodnutia elektronicky, termín nezmenila.Splatnosť týchto rozhodnutí a úhrada miestnych daní a poplatku za komunálny odpad či za drobný stavebný odpad ostávajú nezmenené, prvá splátka je do 31. júla a druhá do 31. augusta 2020,” doplnila vedúca finančného odboru na mestskom úrade Gabriela Paušlyová.

Radnica pred niekoľkými dňami obmedzila pohyb ľudí na mestskom úrade a z dôvodu mimoriadnej situácie upravila úradné hodiny pre verejnosť. Primátor preto žiada obyvateľov, aby pri úhradách rozhodnutí využívali najmä bezhotovostný spôsob úhrady, pretože príjem v hotovosti v pokladnici mesta je z dôvodu obmedzenia šírenia nového koronavírusu a ochrany zdravia zamestnancov mesta značne obmedzený.