Domáca Ekonomika

Dobrá správa pre ľudí. Sociálna poisťovňa odpustí pri splátkových kalendároch určitú sumu

Ilustračná fotografia. Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s novým koronavírusom dlžníkovi, ktorému Sociálna poisťovňa (SP) schválila splátkový kalendár, odpúšťa úrok. Ten predstavuje 10 % z dlžnej sumy a dlžník ho platí priebežne mesačne spolu s istinou. Okrem toho SP informovala zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) o možnosti odkladu poistného.

 

Pred krízovou situáciou platilo, že ak SP dlžníkovi povolila splátkový kalendár, jeho súčasťou boli mesačné splátky dlhu, a tiež mesačné splátky s 10 % úrokom. V prílohe rozhodnutia o povolení splátkového kalendára má každý dlžník presne uvedenú výšku istiny a úroku. “Odteraz teda dlžník je povinný zaplatiť len mesačnú splátku dlžnej sumy a úroková sadzba sa počas krízovej situácie zo strany SP nebude uplatňovať,” priblížil hovorca SP Peter Višváder. Ak počas apríla príde so splátkou aj splátka úroku, túto sumu poisťovňa zúčtuje v prospech splátky.

Okrem toho SP informuje zamestnávateľov a SZČO o pripravovanom odklade platenia poistného za mesiac marec aj priamo, prostredníctvom SMS správy a e-mailu. Doteraz rozoslala okolo 500.000 mailov a sms správ všetkým subjektom, ktoré majú v SP nahlásené aktuálne kontakty. “Žiadosti sa začnú prijímať prostredníctvom elektronického formulára hneď, ako budú známe všetky podrobnosti. Tie vyplynú z vládneho nariadenia,” priblížil Višváder.

Základnou podmienkou odkladu poistného je pokles čistého obratu alebo príjmu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. O termíne začiatku prijímania týchto žiadosti bude Sociálna poisťovňa informovať.