Domáce Politika Spoločnosť

Digitálna gramotnosť rozdeľuje Slovensko. Chudobnejšie deti majú ďalšie problémy v škole

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BRATISLAVA – Digitálna gramotnosť detí rozdeľuje Slovensko. Vyplýva to z prieskumu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis, ktorého výsledky agentúre SITA zaslala hovorkyňa Nadácie Pontis Jana Meszárosová. Prieskum poukázal na fakt, že aj keď deti vedia prostredníctvom digitálnych technológií chatovať a hrať sa, iba štyri z desiatich detí vie bez problémov vytvoriť tabuľku či prezentáciu.

 

„Čím je technológia náročnejšia, tým viac detí s ňou má problémy. Ešte väčšia je priepasť v znalostiach detí z chudobnejších domácností. Viac ako polovica z nich má problémy vyhľadať si informácie pre domácu úlohu,“ približuje Meszárosová.

Prieskum realizovala agentúra Focus na vzorke takmer 1 000 respondentov. Napriek tomu, že rozdiely v digitálnych zručnostiach detí je možné vidieť už na úrovni celej populácie Slovenska, u detí z chudobných domácností je situácia podľa prieskumu výrazne horšia. Deti z tejto skupiny majú totiž problém už s jednoduchšími činnosťami. Tvorivé alebo technicky náročnejšie úlohy nezvládajú viac ako dve tretiny z nich.

Deti vedia chatovať, nevedia ale vyhľadávať informácie.  Zdroj: TASR/AP

Prieskum ukázal, že deti zo sociálne slabých domácností zápasia s nedostatkom u takmer všetkých technológií. „Deti sa stávajú rukojemníkmi vzdelávacieho systému. Aj napriek tomu, že v škole majú informatiku, učivo je pre nich zložité, zaostávajú a navyše im nemá kto pomôcť, keďže ani rodičia to často sami nezvládajú,“ vysvetľuje Marián Velšic z Inštitútu pre verejné otázky.

Niektoré deti sú znevýhodnené

Na priepasť v digitálnych znalostiach detí zo sociálne znevýhodnených prostredí reaguje program Nadácie Pontis. Mimoškolský vzdelávací program Budúcnosť INAK má za cieľ poskytnúť deťom príjemné zázemie, bezproblémový prístup k IT technológiám a posilniť ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť. „V rámci trojročného programu budú deti pracovať pod dohľadom mentorov na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v ich okolí. Celý program je vedený hravo a neformálne. Deti zažijú kopec zábavy, spoznajú ďalších skvelých ľudí nielen medzi svojimi rovesníkmi, dostanú sa blízko k špičkovým technológiám a navyše sa naučia veľa nových vecí spôsobom, ktorý ich bude baviť,“ objasňuje programová riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová.

Digitálne zručnosti sú dnes veľmi potrebné. Zdroj: TASR/AP

Zlého stavu digitálnej gramotnosti u detí a žiakov si je vedomé aj ministerstvo školstva. Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie rezortu školstva, testovanie digitálnych kompetencií a zručností u žiakov základných a stredných škôl sa aj tento rok realizuje prostredníctvom IT FITNESS TEST-u, ktorého je ministerstvo partnerom. „Organizátori IT FITNESS TEST-u majú ambíciu zvýšiť účasť žiakov a škôl pri riešení testu a na základe analýzy výsledkov pripraviť odporúčania pre skvalitnenie vzdelávania v IT v školách,“ informuje rezort školstva.

Zároveň zdôrazňuje, že vyvíja viaceré opatrenia, ktorých cieľom má byť zlepšenie digitálnych zručností u detí a žiakov. Jedným z takýchto opatrení by mala byť podpora inklúzie prostredníctvom digitálnych informačno-komunikačných technológií. Previazanosť týchto opatrení má zabezpečiť Program informatizácie školstva s výhľadom do roku 2030, ktorý ministerstvo pripravuje v spolupráci s odbornou verejnosťou.