Bratislava Regióny

Devínska Nová Ves opäť ponúka voľné vyhradené parkovacie miesta

IIustračná fotografia, Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Viac ako 30 voľných parkovacích miest je k dispozícii v rámci aktuálnej verejnej ponuky na vyhradené parkovanie v bratislavskej Devínskej Novej Vsi. Týka sa to parkovacích zón na uliciach Eisnerova, Ivana Bukovčana, Jána Smreka a Štefana Králika. Vyhradené parkovacie miesta sú k dispozícii od mája na jeden rok a záujemcovia môžu svoje žiadosti podávať do 6. apríla do 17.00 h. Informuje o tom mestská časť na svojej stránke.

Podmienkou je doručenie žiadosti v stanovenom termíne v zalepenej obálke s označením “Verejná ponuka – parkovanie – neotvárať” Miestnemu úradu na Novoveskej ulici v Devínskej Novej Vsi. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa, identifikáciu parkovacej zóny, charakteristiku motorového vozidla, ktorého by sa malo parkovanie týkať, a v neposlednom rade ponúkanú cenu za ročné vyhradené parkovanie.

Tá však nemôže byť nižšia ako 330 eur. Nárok na pridelenie parkovacieho miesta vznikne uchádzačom s najvyššou cenovou ponukou. V prípade, ak ponúknu rovnakú cenu viacerí záujemcovia v rámci tej istej parkovacej zóny, budú musieť predložiť novú cenovú ponuku. Užívateľ parkovacieho miesta bude musieť následne na “svojom” parkovacom mieste udržiavať čistotu a poriadok vrátane zimnej údržby. Tlačivo žiadosti je zverejnené na stránke samosprávy. Verejná ponuka na vyhradené parkovacie miesta je v mestskej časti aktuálna každý polrok a parkovacie miesta sa prenajímajú na jeden rok.