Košice Regióny

Detským obetiam zneužívania chce pomôcť Centrum na ochranu maloletých

Zdroj: pixabay

KOŠICE – Pri teologickej fakulte v Košiciach pôsobí od marca Centrum na ochranu maloletých (COM). Zameriava sa na problematiku sexuálneho zneužívania detí a na pomoc obetiam, a to nielen v cirkevnom prostredí, ale aj v rodinách či na školách.

 

“Každému, kto sa obráti na centrum a zdôverí sa, že sa stal obeťou sexuálneho zneužívania, bude ponúknutá pomoc odborníkov, či už pomoc duchovná, psychologická alebo špeciálna psychiatrická,” priblížil riaditeľ centra Andrej Kačmár.

Záujemcovia sa zatiaľ môžu obrátiť na centrum prostredníctvom emailovej adresy ochranamaloletychtf@ecclesia.sk, podľa riaditeľa je snahou centra vytvoriť prostredie dôvery a zaručiť maximálnu anonymitu a ochranu obetí.

Štatút COM schválil 28. februára Akademický senát Teologickej fakulty Katolíckej univerzity (TF KU). K cieľom patrí príprava a rozvoj programov prevencie pre rôzne pastoračné, vzdelávacie a formačné prostredie v oblasti zneužívania detí a adolescentov. Centrum má taktiež pomáhať rodinám, komunitám a farnostiam, a vyvíjať aktivity na prekonanie manželských, rodinných a komunitných ťažkostí, ktoré vedú k zneužívaniu moci vrátane sexuálneho zneužívania. Súčasťou je aj diagnostika a terapia osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania a posudzovanie rizikových faktorov páchateľov.

“Centrum na ochranu maloletých realizuje svoje ciele prostredníctvom organizovania kurzov v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj realizáciou tematických školení pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, organizáciou konferencií, zasadnutí, sympózií, seminárov a workshopov,” informovala TF KU.

Centrum oficiálne predstavia 29. apríla v rámci odborného seminára s názvom Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede, ktorý sa uskutoční na TF KU. Seminár je určený pre kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie. Záštitu nad podujatím prevzal košický pomocný biskup Marek Forgáč.