Politika Zahraničné

Desiatky politikov, europoslancov a ekonómov žiadajú zelenú obnovu Európy

Ilustračná fotografia: pixabay

BRUSEL – Slovenský poslanec Európskeho parlamentu (EP) Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) v utorok upozornil na iniciatívu takmer dvoch stoviek európskych politických a ekonomických lídrov, ktorých spojil spoločný cieľ – zelená obnova Európy.

 

Hojsík pre TASR spresnil, že iniciatíva skupiny liberálnych poslancov Európskeho parlamentu, ktorú podporil aj on, spojila 180 politických aktérov, lídrov z podnikateľského sektora a z odborových zväzov a predstaviteľov mimovládnych organizácií a think-tankov, ktorí spoločne vytvorili Európsku alianciu pre zelenú obnovu.

Poslanec upozornil, že v zdravotná kríza spojená s novým typom koronavírusu – najväčšia výzva akej kedy Európa v čase mieru čelila – bude mať zrejme ničivejšie následky a predstavuje väčší šok pre hospodárstvo než finančná kríza z roku 2008.

Upozornil, že ministri z 11 krajín, 79 poslancov Európskeho parlamentu zo 17 členských štátov, 37 riaditeľov nadnárodných firiem a 28 podnikových združení zastupujúcich desať rôznych sektorov, Európska odborová konfederácia (EOK) zastupujúca členov z 90 národných odborových organizácii a z desiatich odborových zväzov, sedem medzinárodných mimovládnych organizácií a šesť think-tankov sa vo svetle tejto krízy zaviazali k spolupráci pri vytváraní, podpore a implementácii riešení, aby pripravili naše ekonomiky na budúcnosť.

Zo Slovenska túto iniciatívu okrem Hojsíka podporil aj europoslanec Michal Wiezik (SPOLU-OD), ako jediný z frakcie európskych ľudovcov (EPP). V europarlamente sa k Európskej aliancie pre zelenú obnovu hlásia predovšetkým liberáli z frakcie Obnovme Európu (RE), poslanci zo skupiny Zelení/Európska slobodná aliancia a z frakcie sociálnych demokratov (S&D).

 “Ide o prvú celoeurópsku iniciatívu svojho druhu. Jej cieľom je naštartovať zelené investície potrebné na prekonanie súčasných kríz a bude slúžiť na vypracovanie plánov zelenej obnovy a transformácie v celej Európskej únii a v jednotlivých členských štátoch. Ako základný pilier hospodárskej stratégie si Aliancia vytýčila ochranu biodiverzity a boj proti klimatickej zmene,” opísal Hojsík ciele Európskej aliancie pre zelenú obnovu.

Podľa jeho slov sú signatári tejto iniciatívy presvedčení, že obnova hospodárstva nastane iba pri rozsiahlych investíciách do ochrany a vytvárania pracovných miest a do podpory všetkých podnikov, regiónov a odvetví, ktoré boli náhlym zastavením ekonomiky poškodené.

Aliancia sa zaviazala, že sa bude podieľať na investičných rozhodnutiach pre obdobie po kríze, ktoré budú potrebné na naštartovanie a posilnenie ekonomiky.

“Potrebujeme reálne riešenia, nielen znovu rozbehnúť ekonomiku po koronakríze, ale aj znížiť jej dopady na klímu a prírodu tak, aby z toho mal prospech každý. Modernizácia priemyslu, masívne investície do zvyšovania energetickej efektívnosti, predovšetkým budov, rozvoj bezemisnej verejnej hromadnej dopravy a cyklodopravy, adaptačné opatrenia na zmenu klímy, prírode blízke poľnohospodárstvo, prechod na cirkulárnu ekonomiku a, samozrejme, energetika postavená na obnoviteľných zdrojoch. O tom všetkom je zelená obnova. Využitie verejných zdrojov preto musíme posudzovať aj z pohľadu dopadu na zmierňovanie, ako aj adaptáciu na zmenu klímy. Musí to byť o práci a prospechu pre všetkých, a nie o zisku pre zopár vyvolených,” odkázal Hojsík.

Poslanec zdôraznil, že klimatická kríza a ničenie prírody kvôli pandémii koronavírusu nezmiznú, a preto musí Európska únia pripraviť a uskutočniť také opatrenia, ktoré pomôžu prekonať obe krízy súčasne. Aliancia sa podľa jeho slov zaväzuje, že oba tieto zápasy bude viesť paralelne, a je rozhodnutá v nich zvíťaziť.