Politika Zahraničné

Členské krajiny musia jasne informovať verejnosť o krokoch EÚ proti pandémii

Ilustračné foto - Zdroj: SITA/AP/Claudio Furlan/LaPresse

BRUSEL – Podpredsedovia Európskeho parlamentu pre komunikáciu Othmar Karas a Katarina Barleyová v pondelok vyzvali členské štáty Európskej únie, aby urobili viac pre informovanie verejnosti o krokoch Únie v rámci boja proti pandémii nového koronavírusu.

Nemecká europoslankyňa z frakcie socialistov a demokratov a rakúsky poslanec z rodiny Európskej ľudovej strany v spoločnej výzve upozornili, že podpora informovanosti a komunikácia sú kľúčovými nástrojmi pre zvládnutie súčasnej zdravotníckej a hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu. Barleyová a Karas označili za prvoradé, aby všetky vnútroštátne orgány členských krajín jasne a konzistentne informovali verejnosť o potrebných opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu, a to najmä vtedy, keď sa začína uvažovať o procese uvoľňovania obmedzení.

Spoločný postup

“Tento proces by mal prebiehať koordinovane na území celej EÚ,” vysvetlil Karas. V záujme udržania jednoty a solidarity, a tiež v záujme boja proti dezinformáciám vyvinuli snahu informovať o kolektívnych krokoch EÚ na pomoc členským štátom v tejto kríze. Barleyová pripomenula, že iniciatívy na úrovni EÚ sú schvaľované nielen poslancami EP zo všetkých členských štátov, ale aj ministrami z vlád všetkých členských krajín EÚ. Mnohé aspekty súčasnej krízy si podľa nej vyžadujú spoločný postup a spoločné využívanie zdrojov.

Týka sa to napríklad dohody na udržaní otvorených hraníc pre zdravotnícke vybavenie a zásobovanie potravinami, podpory podnikov, pracovných miest či spotrebiteľov, financovania výskumu vakcíny, spoločných pravidiel pre letecké spoločnosti, podpory pre odvetvia poľnohospodárstva a turizmu, ako aj pomoci pre najbližších susedov a partnerov spoza hraníc EÚ.

Obaja podpredsedovia EP upozornili na skutočnosť, že hoci EÚ a Európska centrálna banka spoločne uvoľnili stovky miliárd eur na podporu štátnych financií a ekonomík. O veľkej časti tohto úsilia sa podľa nich neinformuje dostatočne alebo sú Európanom prostredníctvom silnejúcich dezinformačných kampaní servírované nepravdivé informácie, ktoré odvádzajú pozornosť od skutočného úsilia EÚ zameraného na vzájomnú podporu.