Domáce Koronavírus Spoločnosť

Cirkev sobáše úplne nestopla, snúbencom ale odporúča svadbu odložiť

Zdroj: pixabay.com

NITRA – Ani pandémia nového koronavírusu neodradila mnohých snúbencov v Nitre od svadby. Kým mesto civilné sobáše celkom zastavilo, konanie cirkevných sobášov pozastavené nie je.

Podľa slov hovorcu Nitrianskeho biskupstva Tibora Ujlackého cirkev snúbencom odporučila, aby svadbu radšej presunuli na iný termín. „Každopádne, konanie cirkevných sobášov úplne pozastavené nie je. Ak je nevyhnutné, aby sa sobáš uskutočnil v tomto období, môže sa tak konať, ale v súlade s prijatými opatreniami ústredného krízového štábu a nariadeniami hlavného hygienika SR,“ vysvetlil Ujlacký.

Biskupstvo si nevedie štatistiku o konaní sobášov vo farnostiach Nitrianskej diecézy. V porovnaní s obdobím spred pandémie však aj napriek tomu eviduje znížený záujem o svadby. Viaceré plánované sobáše snúbenci odsunuli na neskôr.

Tie, ktoré sa konajú, musia byť v súlade s pravidlami, o ktorých boli kňazi v celej diecéze inštruovaní. „Obrad je bez svätej omše, účastníci môžu byť len v minimálnom počte, teda ženích, nevesta, svedkovia, rodičia, súrodenci. Dodržiavajú sa vzdialenosti medzi osobami a všetci musia mať rúška. V kostole musia byť k dispozícii dezinfekčné prostriedky. Zodpovednosť za to, aby sa všetko dialo s týmito pravidlami, je na jednotlivých farnostiach, respektíve farároch,“ dodal Ujlacký.