Domáce GPlus Koronavírus Spoločnosť

Činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie sa upraví

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Činnosť orgánov športových organizácií počas krízovej situácie sa bude môcť upraviť. Zefektívniť sa má aj použitie finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktoré môže negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia. Vyplýva to z úpravy zákona o športe, ktorú v stredu na svojom rokovaní schválila vláda.

 

Návrh novely zákona upravuje okruhy riešení v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorý obmedzuje činnosť športových organizácií a môže zapríčiniť nemožnosť plnenia niektorých ustanovení zákona, a to bez zavinenia športovej organizácie. Právna úprava sa zameriava v súvislosti s krízovou situáciou na možnosť kolektívnych orgánov športovej organizácie hlasovať v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a možnosť zasadnutia týchto orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie. Ďalšou zmenou je povinnosť pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie či zmena zákonnej lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu.

Medzi prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 patrí aj výpočet príspevku uznanému športu na rok 2021, pri ktorom sa použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020. “Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa zohľadnia váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu použité pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022,” vyplýva z materiálu z dielne rezortu školstva. Ministerstvo školstva poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.

Ministerstvo školstva v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe alebo neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.

 “Ide najmä o technické veci, ktoré teraz v ‘korone’ sužujú národné športové zväzy, pretože musia do 30. júna splniť veľa podmienok na to, aby nestratili štatút prijímateľa verejných zdrojov,” povedal štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre oblasť športu Ivan Husár. Ako doplnil, v súčasnom zákone sú percentuálnym podielom podelené možnosti a mantinely na to, na čo môžu zväzy používať finančné prostriedky od štátu. “Na rok 2020 na tú mimoriadnu situáciu im novela rozviaže ruky a pomôže im týmto spôsobom sanovať straty, ktoré kluby majú. Hlavne, aby pomohli mládežníckym trénerom, klubom, ktoré dostali od ‘korony’ poriadne rany,” poznamenal.

Vláda zároveň schválila aj návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu novely zákona o športe.