Banská Bystrica Domáce Regióny Rimavská Sobota Top Žiar nad Hronom

Chaos okolo nemocnice v Žiari nad Hronom. Vedenie župy sa už roky nevie rozhodnúť, čo s ňou ďalej

Pavilón B (smer šípky) to má v nemocnici Žiar nad Hronom spočítané. Svet zdravia ho zrekonštruovať už nechce, čo bude ale s ním sa ďalej zatiaľ nevie. Zdroj: Glob.sk/juh

ŽIAR NAD HRONOM – Kedy bude mať nekonečný príbeh svoj koniec? Verejnosť v Žiari nad Hronom už dlhšie trápi problém súvisiaci s miestnou nemocnicou, ktorú prevádzkuje Svet zdravia. Spoločnosť síce jej značnú časť zrekonštruovala, lenže pri pavilóne B sa rozhodla, že ho rekonštruovať nebude, ale postaví nový. Žiaľ, s jeho výstavbou sa ani po troch rokoch nezačalo. Navyše, v hre je i ďalšia alternatíva – úplne nová nemocnica!

Svet zdravia prevádzkuje na Slovensku sieť 17 nemocníc, medzi ktoré patrí aj tá v Žiari nad Hronom, ktorú finančná skupina Penta získala spolu s nemocnicou v Rimavskej Sobota v roku 2014. Postupne začala s jej rekonštrukciou, ktorá sa ale v roku 2016 zasekla, lebo vedenie spoločnosti sa rozhodlo, že pavilón B rekonštruovať nebude. „Svet zdravia ešte minulý rok predstavil vedeniu Banskobystrického samosprávneho kraja nové alternatívy, ktoré investične vysoko prevyšujú náš pôvodný zámer spred troch rokov,“ uviedol v stanovisku spoločnosti Svet zdravia jej hovorca Tomáš Kráľ. Na vyriešenie tohto problému teraz čakajú nielen zamestnanci, ale aj pacienti zo spádového územia asi 100-tisíc obyvateľov.

Ak by sa v Žiari nová nemocnica predsa len postavila na zelenej lúke, poliklinika, ktorá je vedľa tej starej, sa podľa slov Ladislava Kukolíka zachová. Zdroj: Glob.sk/juh

Podpísané uznesenia sú stále platné

Prvé rokovania Banskobystrického samosprávneho kraja s vedením spoločnosti Svet zdravia o odkúpení pavilónu B v Žiari nad Hronom, ale aj v Rimavskej Sobote, začali vo februári 2016, teda v čase, keď bol županom Marian Kotleba. Svet zdravia chcel oba pavilóny buď zrekonštruovať, alebo zbúrať a postaviť nové morené lôžkové nemocnice. „V októbri toho roku sme v zastupiteľstve schválili odpredaj týchto pavilónov za určitých podmienok, no ani po roku však bývalý predseda Kotleba nepodpísal kúpno-predajnú zmluvu. Tie uznesenia, ktoré sme vtedy v zastupiteľstve podpísali, sú však platné do dnešného dňa, lebo neboli zrušené,“ prezradil župný poslanec Ladislav Kukolík, ktorý bol spolupredkladateľom návrhu zmluvy na odkúpenie oboch pavilónov. Pred nové vedenie župy ale Svet zdravia prišiel s novým návrhom, že nič rekonštruovať už v Žiari nad Hronom nechce, pretože by to bolo preň neekonomické, ale ponúkol iný model, ktorým bola výstavba nového pavilónu v areáli nemocnice, kde by na samom vrchu boli štyri nové operačné sály, pod nimi chirurgické oddelenie a na prízemí urgentný príjem, oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti s 13 posteľami spolu s CT, sonami, röntgenmi a magnetickou rezonanciou. Ostatné oddelenia by zostali v pôvodnej budove, ktorá by sa za chodu zrekonštruovala na vyšší štandard.

Župný poslanec, viceprimátor Žiaru nad Hronom a tiež lekár v tamojšej nemocnici by bol najradšej, keby sa už vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja vyjadrilo, ako chce riešiť problém okolo žiarskej nemocnice. Zdroj: Glob.sk/juh

Rekonštrukcia by bola neekonomická

Takto navrhovaný model, a najmä podmienky, za akých by to Svet zdravia bol ochotný zrealizovať, však zatiaľ schválený nebol. „Vedenie spoločnosti rokuje iba s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja, preto my poslanci nevieme, ako celá záležitosť v súčasnosti vyzerá. Iba z médií sme sa dozvedeli, že zatiaľ nedošlo k dohode na podmienkach,“ pridal Kukolík, ktorý je nielen župným poslancom, ale i viceprimátorom mesta. „Veľmi nás mrzí, že doteraz nenastala zhoda ohľadom generálneho investičného riešenia pre rozvoj nemocníc v Žiari nad Hronom a Rimavskej Sobote. V prípade Žiarskej sa má jednať o rekonštrukciu a dostavbu už existujúceho nemocničného pavilónu. V Rimavskej Sobote hovoríme o stavbe novej modernej nemocničnej budovy. V ani jednom prípade neuvažujeme o využívaní takmer 30 rokov rozostavaných pavilónov B na poskytovanie akútnej zdravotnej starostlivosti. Tie už dnes absolútne nespĺňajú základné štandardy pre modernú medicínsku liečbu a komfort pacientov. Ich dostavba by bola príliš drahá a výsledok z pohľadu kvality nedostatočný,“ vysvetlil Kráľ dôvody, ktoré viedli Svet zdravia k spomínanému kroku.

Takto to v súčasnosti vyzerá vo vnútri pavilónu B žiarskej nemocnice. Svet zdravia síce s rekonštrukciou začal, dokončiť ju ale neplánuje. Zdroj: Glob.sk/juh

S každou z nemocníc majú iné plány

V súčasnosti to teda vyzerá tak, že pacienti v oboch nemocniciach sa prípadnej výstavby nových nemocníc tak skoro nedočkajú. „Medicínsky chceme obidve nemocnice profilovať pre potreby regiónov so zohľadnením budúcich moderných trendov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V Žiarskej nemocnici chceme zachovať profil akútnej nemocnice regionálneho významu. Z rimavskosobotskej nemocnice má Svet zdravia zámer urobiť nadregionálne centrum pre akútnu medicínu s novými odbornosťami v kardiovaskulárnej a onkologickej liečbe. V obidvoch lokalitách by tak vznikli moderné urgentné príjmy, multiodborové intenzivistické oddelenia, nové operačné sály a tiež pacientské izby v jedno a dvojlôžkovom štandarde. Aktuálne s vedením kraja prebiehajú rokovania o podmienkach spolupráce, rozsahu projektu, a aj o budúcom vlastníckom usporiadaní. Naša spoločnosť vníma úprimnú snahu oboch strán o konštruktívnu a dobrú dohodu v prospech pacientov z regiónu,“ skonštatoval hovorca spoločnosti Svet zdravia.

Problémy s rekonštrukciou pavilónu má aj nemocnica v Rimavskej Sobote, ktorá tiež patrí finančnej skupine Penta. Svet zdravia totiž aj tu chce radšej postaviť nový pavilón. Zdroj: Archív SZ

Do hry vstúpil aj primátor Žiaru nad Hronom

Spoločnosť má však na stole aj ponuku od magistrátu v Žiari nad Hronom, ktorý by jej v prípade, že sa Svet zdravia a župa nedohodnú, odpredal voľnú plochu na stavbu úplne novej nemocnice. „Keďže vyriešenie problému s nemocnicou je pre mesto veľmi dôležité a zatiaľ je v nedohľadne, primátor Peter Antal prišiel s návrhom, že ponúkne spoločnosti odpredať pozemok o rozlohe asi 10-tisíc štvorcových metrov v časti Pod Vŕšky v intraviláne mesta, kde by postavili novú nemocnicu,“ prezradil Ladislav Kukolík, ktorý je viceprimátorom mesta a zároveň lekárom v nemocnici, aj tretiu možnú alternatívu ako mať v Žiari nad Hronom novú a modernú nemocnicu. „V prípade, že by sa postavila úplne nová nemocnica, v tej súčasnej by mohli byť chronické, sociálne, prípadne doliečovacie lôžka, teda mohol byť tam byť hospic, domov dôchodcov alebo domov pre mentálne postihnutých,“ vidí Kukolík možnosti využitia priestorov. „Vnímame pozitívne záujem vedenia mesta Žiar nad Hronom o túto tému a zaslanú ponuku, samozrejme, prehodnotíme,“ skonštatoval Kráľ na ponuku, ktorú dáva primátor Žiaru nad Hronom spoločnosti Svet zdravia. Naopak, župu tento krok zaskočil. „Návrh primátora Žiaru nad Hronom nás prekvapil, pretože ho pred jeho tlačovou konferenciou s krajom nekomunikoval. Vedenie kraja nepozná bližšie parametre tohto návrhu,“ povedala na margo ponuky magistrátu hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja Marcela Glevická.

Primátor Žiaru nad Hronom ponúkol investorovi na vybudovanie úplne novej nemocnice odpredať túto plochu o rozlohe asi 10-tisíc metrov štvorcových, ktorá je v intraviláne mesta. Zdroj: Glob.sk/juh

Župa nechce stratiť kontrolu nad areálom

Aktuálne teda prebiehajú rokovania vedenia Banskobystrického kraja so spoločnosťou Svet zdravia o podmienkach spolupráce, rozsahu projektu a tiež o budúcom vlastníckom usporiadaní. „V súčasnosti je stále platné a pre náš Banskobystrický samosprávny kraj záväzné uznesenie zastupiteľstva z roku 2016, ku ktorého naplneniu však dodnes nedošlo, lebo spoločnosť Svet zdravia oznámila, že o odkúpenie pavilónu B za podmienok schválených v tomto uznesení už nemá záujem. Od tej chvíle so Svetom zdravia kraj aktívne rokuje a robí všetko preto, aby sa našlo nové riešenie umožňujúce výstavbu moderného nového pavilónu a zaručí zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu, zároveň vnímame posun v rokovaniach a konštruktívny prístup,“ uviedla v stanovisku župy jej hovorkyňa. Pod zásadnými požiadavkami župy pre budúce usporiadanie majetkovo-právnych vzťahov so Svetom zdravia patrí, aby kraj neodvratne nestratil v prospech súkromného investora kontrolu nad budovami a areálmi, ktoré sú pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v regióne nevyhnutné. V opačnom prípade by verejnosť  v budúcnosti úplne stratila schopnosť garantovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti v okrese, ale tiež, aby súčasťou takéhoto usporiadania bol záväzok nájomcu a teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o druhoch a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Naša spoločnosť vníma úprimnú snahu oboch strán o konštruktívnu a dobrú dohodu v prospech pacientov z regiónu,“ dodal Kráľ.

Galéria
Ak by sa postavila nová budova v areáli súčasnej nemocnice, tento pavilón, ktorý by sa čiastočne vyprázdnil, by zrekonštruovali za chodu. Zdroj: Glob.sk/juh
O pavilón B nemocnice v Žiari nad Hronom už Svet zdravia dva roky nemá záujem. Hoci začal s jeho rekonštrukciou, dokončiť ju neplánuje. Zdroj: Glob.sk/juh
Rozbúrané vnútorné priestory pavilónu B nemocnice v Žiari nad Hronom už dva roky čakajú, čo s nimi bude. Zdroj: Glob.sk/juh
Takto to v súčasnosti vyzerá vo vnútri pavilónu B žiarskej nemocnice. Svet zdravia síce s rekonštrukciou začal, dokončiť ju ale neplánuje. Zdroj: Glob.sk/juh
Nemocničný pavilón B v Žiari nad Hronom síce začal Svet zdravia rekonštruovať, už tri roky sa v ňom ale neurobilo nič, pretože investor od svojho zámeru ustúpil. Zdroj: Archív SZ
Pavilón v rimavskosobotskej nemocnici postihol rovnaký osud ako ten v žiarskej. O dokončenie jeho rekonštrukcie už Penta a Svet zdravia nemajú záujem. Zdroj: Archív SZ
navigate_before
navigate_next