Domáce Zahraničné

Česko a Slovensko sa opäť spojí v boji proti daňovým podvodníkom

Zdroj: TASR / Roman Hanc

KOŠICE – Automatická výmena informácií, prehĺbenie spolupráce v oblasti daní, viacročný finančný rámec či spoločné kroky v oblasti medzinárodného zdaňovania. To sú okruhy tém, o ktorých v pondelok v Košiciach hovoril minister financií Peter Kažimír (Smer-SD) s českou ministerkou financií Alenou Schillerovou.

Hlavnou témou oboch rezortov je dlhodobo boj proti daňovým únikom v oblasti dane z pridanej hodnoty (DPH). “Keď sme v Českej republike pripravovali opatrenia boja proti daňovým únikom, bola pre nás slovenská, skoro dvadsaťročná skúsenosť s evidovaním hotovostných platieb zdrojom cenných skúseností pri zavedení elektronickej evidencii tržieb. Slovensko zase v súčasnej dobe plánuje pre svoj vlastný systém využiť niektoré prvky nášho online modelu,” skonštatovala po skončení stretnutia Schillerová.

Ministri diskutovali o možnosti podpísania dohody o automatickej výmene informácií v oblasti DPH, ktorá by zefektívnila vzájomnú spoluprácu pri odhaľovaní daňových podvodov. Dohoda by znamenala včasnú, presnú a podrobnú výmenu informácií, ktorá zabezpečí relevantné vyhodnocovanie rizikových obchodných transakcií oboma krajinami. “Dohodli sme sa, že zmluvu podpíšeme čo najskôr a verím, že aj vďaka nej sa nám v oboch krajinách podarí eliminovať podvody v tejto oblasti a zlepšiť tak výber DPH. Tým, že si budeme vymieňať viac údajov, bude možné lepšie analyzovať správanie jednotlivých subjektov a včas zakročiť,” doplnil Kažimír.

Verím, že sa nám v oboch krajinách podarí eliminovať daňové podvody a zlepšiť tak výber DPH, tvrdí Kažimír.  Zdroj: TASR / Jakub Kotian

Od roku 2012 bolo na Slovensku podľa rezortu financií prijatých množstvo opatrení v boji proti daňovým podvodom. Medzi najvýznamnejšie patrí zavedenie kontrolného výkazu DPH, zriadenie daňovej kobry, informačný systém kontrolných známok, obmedzenie platieb v hotovosti, spustenie virtuálnej registračnej pokladnice a mnoho iných. Vďaka týmto opatreniam sa do štátneho rozpočtu vyzbieralo o 3,7 miliardy eur viac. Daňová medzera na DPH sa za toto obdobie znížila zo 41 % na 26 %.

V Českej republike začali s intenzívnym bojom proti daňovým únikom v roku 2014. Bola zriadená daňová kobra a nové účinnejšie postupy pri kontrolách transferového oceňovania, ktoré tiež prispeli k nárastu korporátnej dane medzi rokmi 2013 a 2017 o 50 miliárd českých korún (1,96 miliardy eur). V roku 2016 bolo zavedené kontrolné hlásenie a na konci toho istého roka nasledovala elektronická evidencia tržieb. Vďaka prijatým opatreniam sa podarilo významne znížiť tzv. daňovú medzeru z viac ako 20 % HDP približne na polovicu. Príjmy z DPH medzi rokmi 2013 a 2017 vzrástli o 73 miliárd českých korún.

Ambíciou oboch ministrov je aj spolupráca v oblasti priamych daní. Využitie spoločných kontrol by mohlo priniesť lepšiu identifikáciu daňových štruktúr nadnárodných spoločností, ktoré obvykle majú rovnaké, alebo podobné nastavenie v jednotlivých štátoch. Doteraz ani Česko, ani Slovensko nemajú skúsenosti so spoločnými kontrolami v oblasti priamych daní, smernica EÚ však takúto spoluprácu umožňuje vrátane aktívnej prítomnosti daňových kontrolórov v inom štáte. Téma spoločných kontrol transferového oceňovania je aj agendou slovenského predsedníctva vo V4.

V historickej budove radnice v Košiciach sa uskutočnilo spoločné rokovanie členov slovenskej a českej vlády.  Zdroj: TASR / Roman Hanc

Počas rokovania bola otvorená aj téma zdaňovania digitálnych platforiem, ako sú Uber, či AirB&B. Ministri sa dohodli na zintenzívnení spolupráce, potenciálne aj medzi krajinami V4 v oblasti spontánnej výmeny informácií o platformách pôsobiacich na území týchto štátov, predovšetkým informácie zo strany operátorov digitálnych platforiem o osobách, ktorým vyplatili finančné prostriedky za sprostredkovanie služby.

Okrajovo diskutovali aj o návrhu EK pre viacročný finančný rámec na roky 2021 až 2027. Slovensko podľa MF SR podporuje ambiciózny rozpočet po roku 2020, ktorý umožní zachovať silné tradičné politiky a zároveň zabezpečí dostatok zdrojov na financovanie nových výziev.

Pre Česko aj Slovensko je zásadné, aby sa okrem udržania rozpočtovo silných politík vyjednali tiež výhodné podmienky pre ich implementáciu, a to vrátane väčšej právomoci členských štátov rozhodovať o zameraní prostriedkov na svoje priority.