Domáce Kauzy Politika

Časť podozrení pri daňovej trestnej činnosti zostáva nepreukázaná, tvrdí Generálna prokuratúra

Jaromír Čižnár - Zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA – Priebeh dokazovania daňovej trestnej činnosti ovplyvňujú sofistikované spôsoby jej páchania. Značná časť podozrení zo spáchania týchto protiprávnych konaní zostáva nepreukázaná. Pripúšťa to Generálna prokuratúra SR.

“Súvisí to s komplikáciami v dokazovaní, ktoré je obvykle spojené s potrebou nákladných a dlhotrvajúcich znaleckých skúmaní. A tiež nepriaznivou dôkaznou situáciou spôsobenou absenciou účtovných dokladov, bez preskúmania ktorých nie je často možné objasniť subjektívnu stránku konkrétneho trestného činu,” vysvetlila hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová. V roku 2017 zaznamenali problémy v dokazovaní daňovej trestnej činnosti pri objasňovaní trestnej činnosti samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré viedli zjednodušené účtovníctvo a uplatňovali si paušálne výdavky. “V dôsledku toho nebolo možné analýzou takto vedeného účtovníctva objektívne zistiť schopnosť (solventnosť) takejto osoby uhradiť splatnú daň, resp. poistné,” doplnila Predajňová.

Dodáva, že pokiaľ SZČO nemá vedený účet v banke, eventuálne výpisy z účtov nasvedčujú insolventnosti v relevantnom období, dostávajú orgány činné v trestnom konaní do dôkaznej núdze, ktorá neumožňuje vykonať trestné stíhanie proti určitej osobe. “Vo väčšine prípadov absencie účtovnej dokumentácie je z uvedených dôvodov trestné stíhanie ukončené vydaním uznesenia o prerušení trestného stíhania,” konštatovala hovorkyňa. Poukázala aj na nadnárodný charakter daňovej trestnej činnosti. Organizátormi karuselových podvodov, ktoré súvisia s neoprávneným uplatnením nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty za fiktívne vývozy tovaru cez viaceré štáty, sú často cudzinci. “Ich výsluch vyžaduje medzinárodnú justičnú spoluprácu, čo značne ovplyvňuje dĺžku trestného konania,” doplnila Predajňová.