Domáce GPlus Spoločnosť Top

Čas na podávanie daňových priznaní sa kráti. Niektoré mestské úrady predĺžili otváracie hodiny

Zdroj: TASR / František Iván

BRATISLAVA – Podanie daňového priznania je už za dverami. Pokiaľ ste v uplynulom roku kúpili, získali alebo iným spôsobom prišli k nehnuteľnosti, máte posledné dva dni na podanie daňového priznania z nehnuteľností. Môžete tak spraviť na vašom obecnom úrade. Pozreli sme sa na to, kde a akým spôsobom si môžete čo najjednoduchšie splniť svoju občiansku povinnosť. Zároveň vám prinášame prehľad toho ako sa na nával daňovníkov pripravili krajské mestá. 

 

Povinnosť podania daňového priznania z nehnuteľností vzniká ako fyzickej, tak aj právnickej osobe, ktorá kúpila, predala, darovala, dostal alebo skolaudovala rozostavenú nehnuteľnosť. Výnimkou je alternatíva, keď nehnuteľnosť bola súčasťou dedičského konania. V tomto prípade sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve. Do konca tohto mesiaca treba okrem toho podať daňové priznanie aj za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje. 

Krajské mestá však upozorňujú na časté chyby, ktorých sa daňovníci pri podávaní priznaní dopúšťajú. Nezabúdajte na svoj podpis, vyplnenie časti tlačiva o priľahlých pozemkoch či správne zaradenie nehnuteľnosti. K podaniu je tiež nutné predložiť doklady preukazujúce konkrétne skutočnosti, ako napríklad rozhodnutie o povolení vkladu, osvedčenie o dedičstve, stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie.

Pozor! Pokuta za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote sa môže vyšplhať až do výšky 3 000 eur.

Na podanie daňového priznania z nehnuteľností vám zostávajú posledné tri dni. Zdroj: archív

Bratislava

Na žiadosť Bratislavčanov Magistrát hlavného mesta posilnil úradné hodiny. Daňové priznanie môžete tak v Bratislave podať na Oddelení miestnych daní a poplatkov aj počas nestránkových dní, ktoré sú vo štvrtok (od 8:00 až do 18:00). Dnes, môžete podať priznanie medzi 8:00 až 17:00. Priznanie môžete odovzdať osobne alebo elektronicky. K elektronickému podaniu však potrebujete elektronický občianský preukaz. 

Trnava

V Trnave môžete odovzdať daňové priznanie v podateľni Mestského úradu alebo prostredníctvom pošty. Splniť si tak daňovú povinnosť môžete už len dnes medzi 8:00 až 17:00 a zajtra do 16:30. Mesto tiež upozorňuje na dôležité doklady, ktoré by pri osobnom odovzdaní tlačiva mal mať každý pri sebe. Priniesť by ste si tak mali občiansky preukaz, preukaz ŤZP alebo ŤZP S, rozhodnutie o vklade do katastra, prípadne list vlastníctva, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu či osvedčenie o dedičstve.

Za nepodanie daňového priznania v stanovenej lehote hrozí pokuta až 3000 eur. Zdroj: TASR / František Iván

Nitra

Každý daňovník, ktorý nejakým spôsobom prišiel v roku 2018 k nehnuteľnosti je povinný podať daňové priznanie z nehnuteľností do 31. januára. Správne vyplnené tlačivo tak môže podať na Mestskom úrade v Nitre v Klientskom centre. Otváracie hodiny Mestského úradu zostali nezmenené aj počas hektického obdobia odovzdávania posledných daňových priznaní. Dnes je možné ich odovzdať medzi 8:00 až 16:45 a vo štvrtok do 15-tej hodiny.

Trenčín

Daňová povinnosť sa vzťahuje aj na obyvateľov Trenčína. Vyplnené tlačivo k dani z nehnuteľností môžete zaniesť do Klientského centra Mestského úradu mesta Trenčín. Počas posledných januárových dní má Klientské centrum svoje brány otvorené od 8:00 do 16:30. Vyplnený formulár je možné podať tiež elektronicky.

Krajské mestá upozorňujú na časté chyby, ktorých sa daňovníci pri podávaní priznaní dopúšťajú. Zdroj: TASR / Františšek Iván

Žilina

V Klientskom centre Mestského úradu v Žiline môžete podať daňové priznanie osobne alebo poštou. Podateľňá Klinetského centra je pre daňovníkov otvorená aj počas posledných januárových dní a to dnes od 7:30 do 17:00 a vo štvrtok od 7:30 do 15:30.

Banská Bystrica

Posledné januárové dni môžu na podanie daňového priznania z nehnuteľností využiť aj Banskobystričania. Môžu tak spraviť počas otváracích hodín Klientského centra mesta dnes do 17-tej a zajtra do 16-tej hodiny. Aj Banská Bystrica ponúka možnosť podania daňového priznania prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

Daňové priznanie z nehnuteľností podávate pokiaľ ste v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom získali nehnuteľnosť. Zdroj: TASR / Michal Svítok

Prešov

Ani Prešovčanov neminie povinnosť podania čiastkového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2019. Tento typ daňového priznania možno podať počas pracovných dní. Dnes sú pre vás otvorené dvere Mestského úradu Prešov medzi 8:00 až 17:00Vo štvrtok môžete svoje priznanie odovzdať od 8:00 do 16:00. Priznanie je možné podať nielen v tlačenej podobe, ale aj elektronicky do e-schránky mesta. Pokiaľ však naďalej preferujete papierovú formu, tlačivo s názvom ,,Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automoty a k dani za nevýherné hracie prístroje” nájdete na Mestskom úrade na Oddelení daní, poplatkov a podnikania.

Košice

Podať daňové priznanie do konca januára musia aj obyvatelia metropoly východu. Akúkoľvek daň či už ide o daň za psa, nehnuteľnosť či predajné automaty a nevýherné hracie stroje môžu Košičania uhradiť v hotovosti v pokladni Kancelárie prvého kontaktu na magistráte mesta Košíc alebo bankovým prevodom či poštovou poukážkou. Kancelária prvého kontaktu je pre vás otvorená v stredu od 8:00 do 18:00 a štvrtok od 8:00 do 15:30.

Zdroj: TASR / Milan Kapusta