Domáce Politika Top

Čaputová prehovorila k poslancom: Našou snahou má byť zachovať súdržnosť, vidím však opak

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Pandémia, jej dosahy, ochrana najslabších, súdržnosť, podpora vedy, úprava hospodárskeho modelu, zmeny v školstve, podpora zdravotníctva, ale aj právny štát a potrebné zmeny v justícii a prokuratúre. To sú témy, o ktorých hovorila prezidentka SR Zuzana Čaputová v piatok v Národnej rade SR, kde predniesla svoju prvú Správu o stave republiky.

 

Pandemická hrozba podľa prezidentky ukázala, že v krízovej situácii sú ľudia na Slovensku schopní prejaviť podporu a spolupatričnosť. Najväčšou snahou by v súčasnosti malo byť zachovanie súdržnosti. „S ľútosťou však dnes musím povedať, že pozorujem aj opačnú tendenciu,“ uviedla a poukázala na hlasy volajúce po zmene právnej úpravy v rôznych kultúrno-etických témach. Chýba jej poctivá spoločenská a odborná debata. Upozornila na deliace čiary, ktoré takto vznikajú. Pripomenula predstaviteľom koalície ich sľub, že bude vládou aj pre národnostné menšiny.

Prezidentka vyzdvihla vedcov a vedkyne a ich prácu počas pandémie. Kritizovala nedostatočnú podporu pre slovenskú vedu a výskum. ”Všetkých nás môže mrzieť, že potenciál, ktorým slovenská veda a výskum disponujú, dlhodobo nedostával podporu, akú si zaslúži. Stačí si spomenúť, ako v nedávnej minulosti prišli veda a výskum o stovky miliónov eur, lebo prednosť dostali iné záujmy, ktoré mali zabezpečiť profit pre subjekty, ktoré sa na vede iba priživujú,“ uviedla. Veda a výskum sa môžu podľa prezidentky stať dôležitým faktorom zmeny celkového modelu nášho ekonomického rozvoja.

 

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Dôraz na školské osnovy

Hlava štátu zdôraznila potrebu prehodnotiť školské osnovy. „Dôkladné prehodnotenie školských osnov bude nevyhnutným dôsledkom skúsenosti z vyučovacieho procesu počas krízy,“ povedala. Vyzdvihla šikovných učiteľov a učiteľky, ktorí napriek prekážkam našli spôsob výučby. Poukázala na rozdielne šance pre deti, ktoré závisia od ekonomickej situácie rodín. Treba to podľa nej riešiť.

Zdravotníctvo je podľa prezidentky roky podfinancované, upozornila na chýbajúci personál a potrebu lepšieho ohodnotenia v oblasti sociálnych a zdravotných služieb. Doplnila, že politici by mali myslieť na zdravotníctvo, keď budú diskutovať o prioritách štátu a štátneho rozpočtu. Hlava štátu volá tiež po ochrane najzraniteľnejších a najchudobnejších – seniorov v domovoch sociálnych služieb, ľudí žijúcich bez pitnej vody a kanalizácie, ľudí bez domova a ľudí odkázaných na pomoc iných. Chrániť treba podľa Čaputovej aj prírodu. Podporu si ale podľa jej slov zaslúži aj umenie a kultúra a ľudia, ktorí v tejto oblasti pracujú.

Zamierené na očistu justície

Prezidentka vyzdvihla kroky na očistu justície. “Sme svedkami procesov s ekonomicky vplyvnými ľuďmi, ktorí mali svojich spriaznených v justícii aj v politike. Sme svedkami stíhania viacerých sudcov, prípady ktorých naznačujú dávno tušený problém korupcie v justícii,“ zdôraznila s tým, že vývoj v týchto a ďalších prípadoch bude lakmusovým papierikom vývoja od postkomunistickej éry do éry silného právneho štátu. „Avšak len v prípade, ak sa tento vývoj bude uberať smerom k nezávislej, a najmä zodpovednej justícii, ktorá slúži iba zákonu a spravodlivosti,“ povedala.

Prostredie v justícii je podľa nej nateraz nastavené tak, že sa v ňom vírusu korupcie môže dariť. „Ak si to niektorí zo sudcov a prokurátorov neuvedomujú, mali by zvážiť svoje zotrvanie vo funkciách,“ vyhlásila Čaputová. Zásadné zmeny potrebuje podľa nej aj systém disciplinárnej zodpovednosti sudcov a prokurátorov. Potrebné sú aj zmeny v systéme prokuratúry. „Súčasný model prokuratúry je potrebné vylepšiť, zbaviť ho politických vplyvov posilnením verejnej kontroly a procesnej nezávislosti prokurátorov. Tieto zmeny musia byť dôkladné, premyslené a ich súčasťou musí byť riadny legislatívny proces s odbornou a verejnou diskusiou,“ povedala.

Zdôraznila boj proti korupcii, pripomenula sľuby koalície v tejto oblasti. „Je preto veľkou politickou i morálnou úlohou nového vládneho kabinetu, aby svoj hlavný predvolebný sľub do dôsledkov napĺňal. V napĺňaní tohto sľubu budem vláde nápomocná, lebo sa kryje so sľubom, ktorý som pred rokom, počas inauguračného dňa, dala verejnosti aj ja,“ vyhlásila.

 

Zdroj: TASR / Jaroslav Novák

Výzva pre vládnu koalíciu

Vládnu koalíciu vyzvala, aby prijímala len také zákony, aké by chcela, aby platili aj za vlády jej oponentov. „A prijímajte ich takým spôsobom, akým by ste chceli, aby ich prijímali aj oni,“ doplnila. Prezidentka avizovala, že budú pre ňu ťažko akceptovateľné zákony v zrýchlenom legislatívnom procese, ak na ne nebude zákonný dôvod, a tiež zákony prijaté v podobe takzvaného prílepku. „Teda zákony prijaté v rozpore s pravidlami legislatívneho procesu,“ podotkla.

Prezidentka skritizovala stav digitálnej infraštruktúry a zdôraznila potrebu zlepšenia. Tiež poukázala, že hospodársky model, ktorý bol založený na nízkych mzdách a na lákaní priamych zahraničných investícií, sa už, podľa všetkého, vyčerpal. Slovensko by podľa prezidentky malo podporovať domáce podnikateľské prostredie. „Skutočnosť, že je dielňou svetových automobiliek, by sme mali považovať za prechodné obdobie, ktoré malo svoje plusy, ale musíme sa z neho dostať,“ doplnila.

Kríza podľa prezidentky ukázala nepripravenosť verejnej správy zvládnuť v krátkom čase nároky tejto situácie. Podľa hlavy štátu treba dobudovať efektívnu infraštruktúru pomoci, ktorej úspech nebude stáť na náročnej administratíve. Vláda by mala podľa Čaputovej postaviť takú sieť pomoci na zmiernenie dosahov krízy, ktorou neprepadne nikto.

Vyzdvihla Fond pre budúce generácie, ktorý má alokovať pre SR dodatočné miliardy eur. Peniaze určené ako pomoc na prekonanie krízy a obnovu hospodárstva bude podľa Čaputovej potrebné investovať rýchlo a rozumne. Pripomenula slabé čerpanie eurofondov v minulosti, čo sa podľa nej nemá opakovať. „Nesmie sa zopakovať história, že sa prostriedky použijú na investície do oblastí, ktoré nie sú strategicky významné, a preto nemajú multiplikačný efekt. A už vôbec sa nesmie stať, že čerpanie zdrojov bude poznačené prešľapmi, ktoré povedú k tomu, že ich budeme musieť Únii vrátiť,“ varovala prezidentka.