Bratislava Regióny

Bratislavský kraj plánuje otvoriť nové zariadenie pre deti s autizmom

Zdroj: TASR / Henrich Mišovič

BRATISLAVA – Bratislavský samosprávny kraj (BSK) plánuje zriadiť v Domove sociálnych služieb (DSS) a rehabilitačnom stredisku Rosa na Dúbravskej ceste v Bratislave nové špecializované zariadenie pre deti od šesť do 18 rokov s poruchou autistického spektra. TASR to potvrdila vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.

 

Špecializované zariadenie má byť ďalším druhom sociálnych služieb, ktoré sú v DSS Rosa poskytované ambulantnou i pobytovou formou. “V tomto prípade pôjde o ambulantnú formu sociálnej služby, prevádzkovanú v oddelených priestoroch so samostatným vchodom, šatňou, kuchynkou, jedálňou, ihriskom a terapeutickými miestnosťami, ako napríklad snoezelen či bezpodnetová miestnosť,” spresnila Beňadiková.

Kraj plánuje otvoriť nové centrum od septembra 2019, plánovaná kapacita je na začiatku osem miest v dvoch skupinách (šesť – 10 rokov a 11 – 18 rokov). Neskôr by sa mali kapacity rozšíriť na dvojnásobný počet miest. Predpokladané náklady na úpravu priestorov a materiálne vybavenie odhaduje kraj približne na 64.000 eur, financovať ich bude z vlastného rozpočtu.

Zariadenie v DSS Rosa pribudne k už existujúcim podobným centrám, ktoré kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, napríklad v DSS prof. K. Matulaya v bratislavskej Dúbravke či DSS Integra v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, respektíve jeho detašovanom pracovisku v Senci.