Bratislava Regióny

Bratislavský dopravný podnik plánuje v tomto roku množstvo investícií. Jednou z nich je aj nákup nových pneumatík

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Dopravný podnik Bratislava (DPB) nakúpi nové pneumatiky za takmer 400-tisíc eur. Vyplýva to z dnešného oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). “Predmetom zákazky je dodanie nových pneumatík ako náhrada za pneumatiky opotrebované nad prípustnú zákonom stanovenú mieru, spĺňajúce technicky stanovené minimálne požiadavky na novo vyrobenú pneumatiku v zmysle platných noriem a bezpečnostných predpisov,” píše sa v oznámení ÚVO. Predpokladaná hodnota zákazky je 392-tisíc eur a termín na predkladanie ponúk je do 2. apríla.

 

Dopravný podnik Bratislava plánuje v tomto roku ďalšie investície do modernizácie vozového parku aj nových projektov. “Prebieha súťaž na zlepšenie informovania cestujúcich prostredníctvom informačných tabúľ na zastávkach a pokračujeme v prácach na projekte modernizácie údržbovej základne pre električky,” uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. “Čím skôr by sme chceli vyradiť všetky Karosy, ktoré v súčasnosti ešte vypomáhajú v doprave,” doplnil. Okrem toho má DPB v pláne zavedenie nových letiskových autobusov, spustenie novej trolejbusovej linky spájajúcej Dlhé diely s Kramármi, rekonštrukcie električkových zastávok a električkových tratí. “Opäť chceme začať obnovovať vozidlový park električiek a v súvislosti s budovaním nových tratí doplniť vozidlový park električiek a trolejbusov o ďalšie vozidlá. Chceme zmeniť plán údržieb a monitorovanie stavu električkových a trolejbusových tratí, odstrániť niektoré havarijné stavy v rámci prevádzok, obnoviť a doplniť techniku pre správu a údržbu tratí,” uzavrel Rybanský.