Bratislava Regióny

Bratislavskú mestskú políciú trápi dlhodobý problém. Tým je nedostatok policajtov

Zdroj: TASR / Michal Svítok

BRATISLAVA – Mestská polícia v Bratislave naďalej rieši problém nedostatku policajtov. Počas roka 2018 sa na celkovej činnosti mestskej polície v hlavnom meste podieľalo v mesačnom priemere o deväť príslušníkov menej, ako to bolo v roku 2017. Dlhodobo poddimenzovaný personálny stav si vysvetľuje vedenie polície slabým finančným ohodnotením, rizikovosť povolania, nepretržitosťou služby, fluktuáciou príslušníkov či vysokou náročnosťou služby. V tomto roku chce však stabilizovať počet mestských policajtov a primerane finančným prostriedkom aj zvýšiť ich počet.

 

“Pretrváva obdobie, počas ktorého sa mestskej polícii nedarí doplňovať a zvyšovať personálny stav primerane k plánovanému stavu. V podstate sa v priebehu roka 2018 darilo len nahrádzať odchádzajúcich príslušníkov novoprijatými,” uviedla v dôvodovej správe bratislavská mestská polícia.

Tá mala ku koncu roka 2018 celkovo 304 zamestnancov. Z toho bolo šesť zamestnancov na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke. Policajtov z celkového počtu bolo 259 a 45 bolo ostatných zamestnancov, ktorí sú zaradení na vnútorno-organizačnom odbore a na ekonomickom odbore. Päť zamestnancov, občanov so zdravotným postihnutím, vykonáva na jednotlivých expozitúrach mestskej polície dohľad nad verejným poriadkom monitorovacími kamerami.

 “V priebehu roka 2018 bolo prijatých 24 zamestnancov na pracovnú pozíciu príslušník mestskej polície, jeden zamestnanec na servisné práce na ekonomický odbor, dvaja zamestnanci na oddelenie pultu centrálnej ochrany a informatiky (zmenou organizačnej štruktúry) a jeden zamestnanec so zdravotným postihnutím na kamerové systémy,” spresnila mestská polícia.

Personálny stav chcú stabilizovať

V rovnakom období však skončilo pracovný pomer v mestskej polícii celkom 24 zamestnancov. Z toho dohodou 18 zamestnancov (17 príslušníkov a jeden servisný zamestnanec), v skúšobnej dobe traja zamestnanci (dvaja príslušníci a jeden administratívny zamestnanec), okamžitým skončením zo strany zamestnávateľa jeden zamestnanec (občan so zdravotným postihnutím), výpoveďou zo strany zamestnanca – jeden administratívny zamestnanec a zánikom pracovného pomeru pre smrť – jeden servisný zamestnanec.

“Máme v pláne stabilizovať existujúci personálny stav príslušníkov a primerane finančným prostriedkom tento stav priebežne zvyšovať, a to najmä prostredníctvom zvýšenia platov novoprijatých príslušníkov. V súčasnosti na tejto novej platovej politike pracujeme,” povedal náčelník bratislavskej mestskej polície Marek Gajdoš. S personálnym a technickým posilnením bratislavskej mestskej polície počíta aj tohtoročný mestský rozpočet. Vo finančnom vyjadrení sú bežné výdavky na činnosť mestskej polície pre tento rok rozpočtované viac ako na 9,7 milióna eur, čo je v porovnaní s minuloročným rozpočtom takmer o 1,3 milióna eur viac.

V roku 2019 chce mestská polícia aj modernizovať mestský kamerový systém, pripraviť podklady pre vybudovanie samostatného monitorovacieho pracoviska mestského kamerového systému, pokračovať v obmene vozového parku. Zamerať sa chce aj na koncepciu pravidelného vzdelávania a skvalitňovania výkonu služby.