Bratislava Regióny

Bratislavské mestské lesy začínajú s odstraňovaním nebezpečných stromov na Sitine

Ilustračná fotografia, Zdroj: mestské lesy Bratislava

BRATISLAVA – Mestské lesy v Bratislave (MLB) začínajú s odstraňovaním stromov pri chodníkoch v lese Sitina, ktoré tu môžu predstavovať nebezpečenstvo pre návštevníkov. O opatrení, ktoré sa týka približne 300 suchých a poškodených stromov, informuje mestská organizácia na sociálnej sieti.

“Aby sme minimalizovali poškodenie lesných ciest, nebudeme posielať ťažkú techniku tam, kde to nie je potrebné, a preto väčšinu stromov len zhodíme na zem a spriechodníme chodník. Suché stromy hlbšie v lese, kde nepredstavujú riziko pre ľudí, ponechávame v lese z dôvodu ochrany prírody,” uviedli MLB.

V miestach, kde sa budú realizovať práce, umiestnia lesníci informačné tabule. Identifikácia suchých, poškodených a nebezpečných stromov popri lesných chodníkoch, využívaných na prechádzky, beh či cyklistiku, bola súčasťou budovania náučného chodníka na Sitine.