Bratislava Regióny

Bratislavčania sú rekordérmi v tvorbe odpadu. Dobiehajú ich už aj tieto kraje

Zdroj: pixabay.com

BRATISLAVA – Obyvatelia Bratislavského kraja sú rekordérmi v množstve tvorby odpadu, zhodnocujú ho však najekologickejšie a majú najnižšiu mieru skládkovania zo všetkých krajov SR. Vyplýva to z analýzy finančnej a investičnej spoločnosti Wood & Company podľa údajov Štatistického úradu (ŠÚ) SR za rok 2018. Priemerný občan žijúci v Bratislavskom kraji ročne vytvorí 516 kilogramov odpadu, kým celoslovenský priemer je 427 kilogramov za rok na hlavu. Medzi rekordérov v množstve vyprodukovaného komunálneho odpadu patria aj obyvatelia Trnavského a Nitrianskeho kraja.

 

Absolútne množstvo odpadu, ktorý v Bratislavskom kraji skončil v odpadových nádobách v roku 2018, je síce jedno z najvyšších, percentuálny nárast oproti roku 2017 je však spolu s Košickým krajom v rámci Slovenska najnižší, a to tri percentá. Oproti roku 2008, teda počas 10 rokov, narástlo množstvo vytvoreného odpadu v Bratislavskom kraji percentuálne najmenej zo všetkých krajov, a to o 12 percent.

Čo sa týka zhodnocovania odpadu, Bratislavský kraj je spolu s Košickým najekologickejšie orientovaný. Zhodnotia až 60 percent komunálneho odpadu, čo v praxi znamená, že vyše polovica objemu vytvoreného odpadu má ďalšie využitie (vyrobí sa z neho elektrická energia, teplo alebo nový výrobok, pozn. SITA). V porovnaní s celoslovenským priemerom, ktorý je na úrovni 45-percentného podielu zhodnotenia, je to o 15 percent viac. “Je to ovplyvnené dlhoročnou existenciou zariadení pre energetické využitie odpadov. Kým vo vyspelých krajinách sú takéto zariadenia, ktoré premieňajú odpad na elektrinu alebo teplo bežné, na Slovensku s výnimkou Bratislavy a Košíc zatiaľ absentujú,” uviedli analytici Wood & Company. V Bratislavskom kraji taktiež končí najmenej odpadu na skládkach (30,5 percenta).

Priemerný Slovák v roku 2018 vytvoril oproti roku 2008 o vyše 30 percent viac komunálneho odpadu, v priemere za deň tak obyvateľ Slovenska vyhodil 1,2 kilogramu odpadu. Oproti roku 2017 tvorba komunálneho odpadu narástla o 9 percent. Najviac komunálneho odpadu na obyvateľa vytvárali Trnavčania (556 kíl), najmenej Košičania (329 kíl). Najväčší podiel odpadu zhodnotili obyvatelia Košického kraja (61,6 percenta), najmenej to bolo v Prešovskom a Trenčiankom kraji (36,7 percenta). Miera recyklácia bola najvyššia v Trnavskom kraji (41,4 percenta), najnižšia v Košickom kraji (33,8 percenta). Najviac odpadu končí v skládkach v Prešovskom kraji (63,4 percenta), najmenej v Bratislavskom kraji (30,5 percenta).

Problém Slovenska s recykláciou komunálneho odpadu

Analytici Wood & Company upozorňujú na problém, ktorý môže Slovensko v rámci odpadového hospodárstva Európskej únie zastihnúť. “Reformný balík, ktorý je zameraný na prechod EÚ k obehovému hospodárstvu, stanovuje jasne pre rok 2035 dva stropy, a to maximálne 10 percent komunálneho odpadu v skládkach a minimálne 65 percent zrecyklovaného komunálneho odpadu, uviedli analytici s tým, že celoslovenský priemer skládkovania je aktuálne takmer 54 percent a miera recyklácie 38 percent. Slovensko dostalo pre zlé ukazovatele s niektorými ďalšími krajinami EÚ výnimku a môžu si uplatniť päťročný odklad plnenia kritérií. Slovensko môže mať s naplnením tohto ambiciózneho plánu problém,” dodali analytici Wood & Company na záver.

Wood & Company je investičná skupina s popredným postavením na stredoeurópskom trhu. Zameriava sa na poskytovanie transakčného poradenstva, poradenstva v oblasti korporátnych financií, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív. Založili ju v roku 1991 a pôsobí v šiestich európskych mestách vrátane centrály v Prahe či oddelenia investičného bankovníctva v Bratislave. Wood & Company ročne zobchoduje akcie v objeme 25 miliárd eur. Aktíva skupiny dosahujú takmer jeden miliárd eur a to v oblasti zdravotníckeho tovaru, farmaceutického priemyslu, nakladania s odpadom, nehnuteľností a informačných technológií.