Bratislava Domáce Regióny

Bratislava predlžuje čas podávania žiadostí o granty pri športe a vzdelávaní

Ilustračné foto - Zdroj: Glob.sk/Peter Korček

BRATISLAVA – Mesto Bratislava predlžuje termín uzávierky podávania žiadostí o granty v oblasti rozvoja športu a vzdelávania. Dôvodom už druhého predĺženia je stále platný zákaz hromadných podujatí a aktivít pre pandémiu nového koronavírusu. Informovali o tom z bratislavského magistrátu.

Uzávierky pre žiadateľov budú predĺžené do 31. augusta a týkajú sa podprogramu na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou (projekty s podporou do 3320 eur) a podprogramu na podporu športových a vzdelávacích podujatí (projekty s podporou od 3320 do 10.000 eur).

“Žiadatelia môžu svoje žiadosti podávať do 31. augusta do 12.00 h. Po tomto termíne sa systém uzavrie a nebude viac možné realizovať žiadne zmeny či úpravy,” spresnila bratislavská samospráva. Predkladateľov projektov, ktorí svoje žiadosti mestu zaslali a projekty tento rok už aj realizovali, respektíve sa projekty rozhodli nerealizovať, mesto vyzýva, aby to magistrátu oznámili. “Pri realizovaných projektoch treba uviesť dátum realizácie. To platí aj v prípade nutnosti vykonania zmeny termínu realizácie plánovaného podujatia či aktivity, prípadne iných doplnení do zaslaného projektu,” spresnilo mesto.

Žiadateľov o grant vyzýva, aby pri vypisovaní žiadosti v elektronickom systéme v kolónke “popis projektu” uviedli informáciu o spôsobe vytvorenia podmienok pre realizáciu projektu aj v súvislosti s opatreniami pre pandémiu nového koronavírusu.