Prievidza Regióny Trenčín

Bojnice evidujú dlh na daniach a poplatkoch viac ako 26.000 eur

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BOJNICE – Viac ako 26.000 eur dlhujú obyvatelia či firmy na miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad mestu Bojnice. Vyplýva to zo štatistiky dlžníkov k 31. decembru 2019, ktorú zverejnilo na svojej internetovej stránke.

Fyzické osoby dlžia mestu na poplatku za komunálny odpad a miestnych daniach 12.740,08 eura, v troch prípadoch je do tejto sumy započítaný i úrok z omeškania. O niečo vyššiu sumu nedoplatkov eviduje samospráva kúpeľného mesta u právnických osôb. Podnikatelia a firmy jej dlhujú 13.675,86 eura.

Mesto zverejnilo na svojej webovej stránke ako i informačnej tabuli mestského úradu zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška nedoplatkov presiahla u fyzických osôb 160 eur a u právnických 1600 eur.