Domáce Koronavírus Spoločnosť

Biskupi rozhodli, že verejné bohoslužby sa nebudú sláviť do konca marca

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

BRATISLAVA – Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Pôvodné rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska (KBS) kvôli šíreniu nového koronavírusu, ktoré platilo do 23. marca, sa predlžuje do 31. marca. Biskupi zároveň na tento čas veriacich dišpenzujú od účasti na nedeľnej svätej omši. Uvádza sa to v stanovisku KBS.

 

Omše sa v katolíckych kostoloch nekonajú od 10. marca, kedy KBS súhlasila s nekonaním verejných bohoslužieb. “V tejto osobitnej situácii zostávajú platné normy katechizmu a kódexu, ktoré stanovujú, že v prípade, keď sa z vážnych dôvodov nie je možné zúčastniť na eucharistickom slávení, veľmi sa odporúča venovať rovnaký čas modlitbe na základe čítania Svätého písma, recitovaním Liturgie hodín alebo iných modlitieb či už osobne alebo v rodine,” uvádza sa v stanovisku KBS.

Okrem toho tiež existujú viaceré možnosti sledovať sväté omše prostredníctvom rozhlasu, televízie alebo internetu. “Epidémia zviditeľňuje zreteľne našu krehkosť, aj našu povinnosť chrániť si vlastný život a životy iných. Našimi modlitbami a našou príkladnou činnosťou posilňujeme dôveru v Boha a aj vzájomnú dôveru medzi ľuďmi,” dodali biskupi.

KBS okrem toho tiež neodporúča organizovať pútnické zájazdy na Slovensku ani do zahraničia. Čo sa týka individuálnych svätých spovedí na požiadanie, tie zakázané nie sú. Neodporúča sa však organizovať spoločné spovede.