Poprad Prešov Regióny

Bezplatné obedy navýšili počet stravníkov v popradských školských jedálňach. Samospráva však očakávala väčší nárast

Zdroj: Glob.sk / Peter Korček

POPRAD – Po zhruba mesiaci od zavedenia zmeneného režimu v školských jedálňach eviduje mesto Poprad nárast stravníkov na základných školách o 9,68 percenta. Podľa vedúcej Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade Edity Pilárovej tam veľké problémy s obedmi, ktoré sú od 1. septembra bezplatné, nemajú. V materských školách, kde boli nové pravidlá zavedené začiatkom roka, sa situácia oproti minulosti nezmenila, keďže už predtým sa v nich podľa Pilárovej stravovali takmer všetky deti.

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti má mesto Poprad 19 školských jedální, z toho dve výdajne. Z priemerného počtu 5 829 potenciálnych stravníkov sa v nich v školskom roku 2018/2019 stravovalo spolu 4 842, teda 83 percent. V meste sa pred plánovanou zmenou režimu obedov počítalo s možným nárastom stravníkov od septembra o 17 percent. „Podľa predbežného prieskumu škôl neočakávame nárast vyšší ako 13 percent,“ uviedla ešte koncom augusta pre agentúru SITA Pilárová, čo aktuálne čísla aj potvrdili.

Popradská samospráva ešte v prvom polroku tohto roka investovala 113 tisíc eur do gastrozariadení a školských jedální. „Školy si riešili pomocnice či kuchárky buď cez úrady práce, podporné programy alebo aj tak, že pomocnice mohli absolvovať kuchársky kurz v Kežmarku a tak si doplniť kvalifikáciu,“ vysvetlila Pilárová. Školy tak nemuseli hľadať kuchárky zvonku, pretože na tie sa mohli vďaka kurzu kvalifikovať pomocnice, ktoré predtým pracovali v školských jedálňach už niekoľko rokov.

Novela zákona o dotáciách na stravovanie detí materských a základných škôl platí od 1. januára pre deti materských škôl a od 1. septembra pre deti základných škôl. Ide o dotáciu v hodnote 1,20 eura za obed na jedno dieťa. Rodičia detí a žiakov v Poprade za obedy v školských jedálňach nedoplácajú, prispievajú iba na úhradu režijných nákladov v školskej jedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a to paušálne dvomi eurami na jedného stravníka mesačne.