Domáce Spoločnosť

Bezpečnosť výrobkov pre spotrebiteľov je na prvom mieste, tvrdí SAV

Zdroj: TASR / Alexandra Moštková

BRATISLAVA – Lieky, čistiace prostriedky, prípravky na ošetrenie rastlín, zložky kozmetických výrobkov a mnohé iné cudzorodé látky, ktoré sú súčasťou nášho každodenného života, môžu byť nebezpečné. Ide najmä o syntetické chemické látky a prípravky prírodného alebo syntetického pôvodu.

 

Tieto látky by nám mohli ublížiť, mohli by mať vplyv na rozvoj rakoviny, metabolických ochorení alebo môžu ovplyvňovať plodnosť či zdravie nenarodených i narodených detí. Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) týmto možnostiam zabraňujú a zložky výrobkov pred ich uvedením na trh testujú. TASR o tom informovala hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

“Na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV sme otvorili nové laboratóriá aplikovaného výskumu. Schválila ich Slovenská národná akreditačná služba ako testovacie pracovisko a zároveň im udelila osvedčenie o súlade so správnou laboratórnou praxou na toxikologické štúdie a štúdie bezpečnosti,” povedal riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV Michal Dubovický. Jedno špecializované laboratórium je v Bratislave na oddelení bunkovej farmakológie a vývinovej toxikológie.

Unikát

Ďalšie funguje na oddelení toxikológie a chovu laboratórnych zvierat na detašovanom pracovisku v Dobrej Vode, pričom ide o unikátne pracovisko svojho druhu na Slovensku. “Ako jediné produkuje laboratórne zvieratá na experimentálne účely nielen pre slovenský trh a disponuje všetkými potrebnými povoleniami od Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR. V Dobrej Vode robíme predklinický výskum nových potenciálnych liečiv, preparátov a zdravotníckych prostriedkov,” vysvetlil Dubovický. Ako doplnil, spolupracujú pritom s farmaceutickým priemyslom, firmami vyrábajúcimi diagnostické kity, ale aj s akademickým a vysokoškolským sektorom doma i v zahraničí.

Fungovanie týchto dvoch špecializovaných laboratórií zabezpečuje, aby sa látky, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť naše zdravie, nedostali do lekární vo forme liekov a zdravotníckych prostriedkov. Nemenej dôležité je prísne kontrolovať látky, ktoré by sa dostali na pulty predajní ako súčasť obľúbených nápojov, jedál, kozmetiky či postrekov.